Par maksājumu veikšanu

Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējam jānodrošina:

  • visu  ar projektu saistīto maksājumu veikšana bezskaidras naudas norēķinu veidā
  • visu  ar projektu saistīto maksājumu veikšana, izmantojot atsevišķu projekta īstenošanai atvērtu norēķinu kontu bankā (ja tiek īstenoti vairāki projekti dažādās LIAA programmās, pieļaujams atvērt vienu norēķinu kontu visu projektu vajadzībām)

Ir pieļaujami maksājumi skaidrā naudā par viesnīcu, transporta biļetēm un tml., bet pirms vai pēc tam šīs summas ir jāskaita caur projekta BANKAS KONTU avansa norēķinu personai. LIAA jāiesniedz avansa norēķins, kuram  pievienoti viesnīcas čeki un biļetes u.tml.

Visiem maksājumiem ir jābūt veiktiem līdz projekta iesnieguma iesniegšanai (ja projekts tiek iesniegts par notikušu pasākumu) vai noslēguma pārskata iesniegšanai (ja projekts tika iesniegts par plānotu pasākumu) LIAA.