Filiāles atvēršana kā stratēģija Skandināvijā

(Video) 09.06.2016.  

Vairāk informācijas par pasākumu un prezentācija pieejama te