Atbalsts "Jaunuzņēmumu dalība izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs"

Prezentācija "Jaunuzņēmumu dalība izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs"

Atbalsta pieteikumu pieņemšana no 2018.gada 10.augusta līdz 2018.gada 27.augustam!

Atbalsta apraksts

KAS VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

  • jaunuzņēmumi*, kuri izstrādājuši inovatīvu** produktu;
  • jaunuzņēmums atbilst mikro, mazā un vidējā komersanta statusam;
  • komercdarbība tiek veikta pirmos piecus gadus kopš uzņēmuma  reģistrēšanas komercreģistrā;
  • līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ir veicis pieteiktās biznesa idejās pamatā esošā produkta vai tehnoloģijas izstrādes darbus (piemēram, ir izstrādāts tā saucamais MVP (minimum viable product), prototips, paraugs, modelis vai makets, izstrādāti jauni algoritmi, paņēmieni vai cita veida know-how, kas ir biznesa idejas produkta vai tehnoloģijas pamatā un liecina par produkta mērķtiecīgu virzīšanu tirgū;
  • ja komersanta un to saistīto un partnerkomercsabiedrību ieņēmumi no saimnieciskās darbības pēdējā pārskata periodā kopā nav sasnieguši 300 000,00 EUR;
  • iepriekš piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika posmā nepārsniedz 200 000,00 EUR.

* Jaunuzņēmums ir kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, kuras pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību.

** Inovatīvs produkts ir prece vai pakalpojums ar augstu pievienoto, citstarp tehnoloģisko, vērtību, kas nodrošina noteiktas jaunas preces vai pakalpojuma attīstību vai arī esošas preces vai pakalpojuma būtisku uzlabojumu.

Atbalstāmās darbības

Atbalsts un attiecināmās izmaksas

Atbalsta pieteikumu iesniegšana

Atbalsta pieteikumu vērtēšana

Atbalsta līguma projekts

Noslēgtie līgumi

► Maksājuma pieprasījums

Jautājumi un atbildes

Noderīga informācija