Jautājumi un atbildes

Pēc divu dienu semināriem tika apkopoti būtiskākie jautājumi un precizētas atbildes:

1.Jautājums: Vai var izmantot grāmatojuma kontus, kas attiecas uz citiem projektiem?
Atbilde: Nē - uzņēmumam jānodrošina atsevišķu, ar šī līguma izpildi saistītu, grāmatvedības uzskaiti.

2.Jautājums: Vai attiecināsim eksponāta/izstādes produkta transportēšanas izmaksas?
Atbilde: Nē, tiek attiecinātas tikai transporta izmaksas, kas saistītas ar darbinieku nokļūšanu no pastāvīgās darbavietas līdz noteiktajam galamērķim un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavieta.

3.Jautājums: Vai attiecināsim izmaksas, kas radušās pirms atbalsta perioda, bet pats pasākums ir atbalsta periodā?
Atbilde: Tiks attiecinātas izmaksas, kas radušās un pasākumi notikuši atbalsta periodā, sākot ar:

  • 2018.gada 4.jūniju līdz 2018.gada 31.decembrim 1.pieteikumu kārtai;
  • 2018.gada 10.augustu līdz 2018.gada 31.decembrim 2.pieteikumu kārtai.

4.Jautājums: Uzņēmumam plānoti svarīgi pasākumi, kurp doties šī gada janvārī/februārī/martā, bet aviobiļetes, viesnīcas un pārējās izmaksas rodas šī atbalsta perioda ietvaros - vai šādas izmaksas ir attiecināmas?
Atbilde: Nē, jo gan izmaksām, gan pasākumam ir jābūt atbalsta periodā. Tas ir -izmaksas netiks attiecinātas, ja tās radušās atbalsta periodā, bet pats pasākums norisināsies pēc atbalsta perioda, kas šajā gadījumā ir pēc 31.decembra.

5.Jautājums: Vai tiks attiecinātas transporta izmaksas, ja ieplānots braukt atpakaļ nedēļu vēlāk pēc atbalsta pasākuma?
Atbilde: Ja lidojumi/braucieni notikuši 2-7 dienas pēc atbalsta pasākuma, tad transporta izmaksas tiks attiecinātas, bet, ja lidojums/brauciens noticis vairāk kā 7 dienas pēc atbalsta pasākuma, tad tiks vērtēts skaidrojums, par atgriešanās kavēšanas iemesliem.

6.Jautājums: Vai tiks attiecinātas izmaksas, ja tās veiktas no fiziskas personas konta?
Atbilde: Tiks attiecinātas , tikai uzņēmuma radušās izmaksas. Līdz ar to izmaksas tiks attiecinātas, ja uzņēmuma valdes loceklis/darbinieks būs iesniedzis uzņēmumam avansa norēķinu par radušajiem izdevumiem un uzņēmums no sava bankas konta būs kompensējis šīs izmaksas.

7.Jautājums: Vai šo atbalstu var izmantot arī vizītkaršu un banneru iegādei, ja tas ir nepieciešams uzņēmuma reprezentēšanai izstādē?
Atbilde: Nē.

8.Jautājums: Vai ir attiecināmas izstādei nepieciešamo mārketinga materiālu izstrādes izmaksas?
Atbilde: Nē. Vienīgi ir attiecināmas izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā.

9.Jautājums: Ja uzņēmums ir apstiprināts kā atbalsta saņēmējs 1.kārtā, vai tas drīkst pieteikties un pretendēt arī uz 2.kārtas atbalstu?
Atbilde: Nē, nevar pretendēt uz 2.kārtas atbalstu, jo atbalsta periodi pārklājas.

10.Jautājums: Ja uzņēmums uz pasākumu brauc ar savu transportu - automašīnu, vai benzīna un automašīnas amortizācijas izmaksas ir attiecināmas?
Atbilde: Nē.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot startup@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).