Atbalsts ārvalstu investoriem kvalificēta darbaspēka nodrošināšanai

LIAA sekmē investīciju piesaisti, sniedzot atbalstu ārvalstu investoriem kvalificēta darbaspēka nodrošināšanā.

► Pasākuma apraksts

Sludinājums pieejams šeit.

Kāpēc: LIAA veicina ārvalstu tiešo investīciju piesaisti un to izvietošanu Latvijā, nodrošinot atbalstu nodarbināto apmācībām, kas ir virzītas uz inovāciju ieviešanu komersantos, kuri izstrādā produktus vai tehnoloģijas kādā no Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā.

Ko: LIAA, pamatojoties uz investoru pieprasījumu, organizēs darbinieku apmācības, kas ir nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovāciju ieviešanai komersantā, un sniegs atbalstu dalībai apmācībās 35-45% apmērā.

Kas: ārvalstu investori ar gada apgrozījumu grupā virs 5 miljoni euro, kas Latvijas tiešo investīciju uzņēmumā, kas reģistrēts Latvijā ne senāk kā pirms 12 mēnešiem, plāno radīt vismaz 15 jaunas darba vietas vai veikt ieguldījumus tā pamatlīdzekļos vismaz 1 miljons euro apmērā.  

Finansējums: kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums veido 2 900 000 eiro. Atbalsts paredzēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" LIAA projekta Nr.1.2.2.3/16/I/003 “Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei” ietvaros (saskaņā ar 2016.gada 19.decembrī starp LIAA un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu).

Kad: apmācību projekta pieteikumu atlasi tiek plānots uzsākt ar 2017. gada 1. februāri.

► Atbalsta saņemšanas kārtība

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).