Informācija par programmas "Atbalsts ārvalstu investoriem kvalificēta darbaspēka nodrošināšanai" aktualitātēm

2017. gada 30. augusts
Programmā “Atbalsts ārvalstu investoriem kvalificēta darbaspēka nodrošināšanai” turpinās atbalsta pieteikumu iesniegšana. Potenciālajiem investoriem tiek sniegta informācija un konsultācijas par atbalsta programmu un to iespējām pretendēt uz atbalstu.