Atbalsta saņemšanas kārtība

Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumi Nr.365 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi”.

Apmācību projekta iesniegšana
Apmācību projektu vērtēšanas kritēriji | 01.02.2019.
Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība
Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtības grozījumi 08.08.2018.
Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtības grozījumi 10.09.2018.
Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtības grozījumi 01.02.2019.
Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtības grozījumi 01.11.2019.
Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība (konsolidētā versija) | 01.11.2019.
Apmācību projekta iesnieguma veidlapa | 01.02.2019.

Sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu deklarācija (iesniedz tikai vidējie komersanti):
Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai
Deklarācijas par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai pielikums 
Mazā, vidējā komersanta statusa noteikšana

► Līgums/ apmācību projekta īstenošana

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).