Atbalsts darbinieku apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti

Pasākuma mērķis
Sekmēt investīciju piesaisti, sniedzot atbalstu ārvalstu investoriem kvalificēta darbaspēka nodrošināšanā
Atbalsta saņēmēji
Komersanti, kuri:
 • reģistrēti Latvijā;
 • vairāk nekā 10% no komercsabiedrības parastajām akcijām vai balsstiesībām tieši kontrolē ārvalstu uzņēmums vai tam ir ekvivalenta līdzdalība, un kura apgrozījums grupā pārsniedz 5 milj. EUR pēdējā noslēgtā pārskata gadā;
 • izstrādā produktus vai tehnoloģijas kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā;
 • no apmācību projekta iesniegšanas brīža līdz apmācību projekta pabeigšanai radīs vismaz 15 jaunas darba vietas vai veiks ieguldījumus pamatlīdzekļos vismaz 1 miljons euro apmērā. 
   
Finansējums
Maksimālais atbalsta apjoms vienam komersantam – 250 000 EUR
Uz katriem 8 000 EUR atbalsta apjoma tiek apmācīta vismaz viena ne-unikāla persona
Atbalsta intensitāte
Maksimālā finansējuma intensitāte*:
 • 60% vidējiem komersantiem
 • 50% lielajiem komersantiem

ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošiem darba ņēmējiem (saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 2.panta 3. un 4.punktā minētajām definīcijām), intensitāti var palielināt par 10 procentpunktiem.

Attiecināmās darbības
Pamatojoties uz atbalsta saņēmēju pieprasījumu, tiek attiecināta dalība apmācībās, kuras pasākuma ietvaros organizē* LIAA, vai kuras notiek ārvalstī** un tās sniedz ar komersantu saistītais uzņēmums, vai ja atbalsta saņēmējs ir ārvalstu komersanta filiāle, tad apmācības sniedz ārvalstīs esoša galvenā struktūrvienība.

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas apmācības, kuras:

 • ir investora pamatotas kā nepieciešamas;
 • ir nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovācijas ieviešanai komersantā;
 • nav noteiktas kā neatbalstāmas saskaņā ar normatīvā akta par pasākuma īstenošanu noteikto:
  • apmācības augstākās izglītības programmās;
  • apmācības, kas noteiktas Regulas Nr.651/2014 31.panta 2.punktā;
  • transportlīdzekļu vadītāju kursi A1, A, B1 un M kategorijas iegūšanai;
  • apmācības jomās, kas nav atbilstošas viedās specializācijas stratēģijai.
* apmācību sniedzējus LIAA piesaista ārējā pakalpojuma veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā
** apmācības sniedz komersanta saistītais uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai
Attiecināmās izmaksas

Ja apmācības nodrošina LIAA ārpakalpojuma veidā:

 • ārpakalpojuma veidā iepirktā apmācību maksa;
 • nodarbināto ceļa (transporta) izmaksas (starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošana);
 • nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā.

Ja apmācības nodrošina atbalsta saņēmēja saistītais uzņēmums:

 • nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;
 • nodarbināto izmitināšanas izmaksas;
 • nodarbināto ceļa (transporta) izmaksas (starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošana).
Neatbalstāmās nozares
Pasākuma ietvaros neatbalstāmas ir Regulas Nr.651/2014 1. panta 3. punktā noteiktās nozares
Pasākumu regulējošie Ministru kabineta noteikumi
Kur var saņemt informāciju?
LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā:
Rīga, Pērses iela 2 (1. stāvs)
+371 67039499
jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv, sadaļa Fondi

Informācija atjaunota 2018. gada 11. septembrī