Informācija par programmas aktualitātēm

2018. gada 29. marts
Programmā “Atbalsts ārvalstu investoriem kvalificēta darbaspēka nodrošināšanai” turpinās atbalsta pieteikumu iesniegšana un potenciālo atbalsta saņēmēju konsultēšana.

2018.gada 2.februārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi", ar kuriem tai skaitā tiek atbalstītas apmācības pie komersanta saistītā uzņēmuma ārvalstīs, kompensējot darbinieku atalgojuma, izmitināšanas un ceļa izmaksas, kā arī palielināta atbalsta intensitāte.

2017. gada 30. augusts
Programmā “Atbalsts ārvalstu investoriem kvalificēta darbaspēka nodrošināšanai” turpinās atbalsta pieteikumu iesniegšana. Potenciālajiem investoriem tiek sniegta informācija un konsultācijas par atbalsta programmu un to iespējām pretendēt uz atbalstu.