Biznesa apmācības komersantiem inovācijas vadības spēju uzlabošanai un uzņēmumu izaugsmes paātrināšanai

Atbalsta mērķisVeicināt darbinieku līderības prasmes un inovācijas vadības spējas uzņēmumos Latvijā, īpaši RIS3 jomās.
RegulējumsMinistru kabineta 10.05.2016. noteikumi Nr. 287 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.2. pasākuma "Inovāciju motivācijas programma" īstenošanas noteikumi”
Valsts atbalsta saņēmējiLatvijas Republikas komercreģistrā reģistrēti komersanti, ievērojot Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem
FinansējumsKopējais pieejamais finansējums 100 komersantu apmācībām līdz 2023. gada 31. decembrim – EUR 550 000
Atbalsta intensitāte100% nefinansiāls atbalsts
Līgums par atbalsta sniegšanu | atjaunots 05.02.2020.
Attiecināmās darbībasEkspertu konsultācijas un apmācību izmaksas
Neatbalstāmās nozaresSaskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu” Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts"; Saskaņā ar NACE 2. red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības"; Saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings"; Saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļas "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļu "Azartspēles un derības".
Pasākumu regulējošie MK noteikumiMK 10.05.2016. noteikumi Nr. 287 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.2. pasākuma "Inovāciju motivācijas programma" īstenošanas noteikumi”
Iekšējie noteikumiKārtība, kādā nosaka atbalsta saņēmējus, veic atbalsta saņēmēju atlasi un piešķir atbalstu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.2.pasākuma “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, kā arī veic piešķirtā atbalsta uzskaiti
Grozījumi 2019. gada 24. janvārī
Grozījumi 2020. gada 24. janvārī
Papildu informācijaLIAA Inovāciju atbalsta nodaļa, Pērses ielā 2, Rīgā, tālrunis +371 67039454, e-pasts: sarmite.karlsone@liaa.gov.lv