Informācija par aktivitātēm 2017. gada trīs ceturkšņos

2017. gada deviņos mēnešos projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros ir norisinājušās aktivitātes dažādām sabiedrības mērķa grupām un noslēgti vairāki iepirkumu līgumi par aktivitāšu īstenošanu ilgākā laika periodā.

Laika posmā no 2017. gada janvāra līdz septembrim ir norisinājušās trīs jaunu produktu radīšanas darbnīcas (hakatoni) par dažādām tēmām.  Pirmajā hakatonā ar tēmu “Dalīšanās ekonomika”, kas norisinājās martā, piedalījās 77 dalībnieki. Noslēgumā savas iestrādes prezentēja deviņas komandas, no kurām uzvarēja “BeerBnB” - platforma, kurā iespējams aizņemties kādu lietu (sadzīves piederumus, grāmatas, instrumentus u.c.) nosūtot pieprasījumu visiem tās lietotājiem un saņemt atbildi visīsākajā laikā. Savukārt no 9. līdz 11. jūnijam Ventspilī norisinājās hakatons par informāciju tehnoloģiju tēmu, kurā dalībai reģistrējās 41 dalībnieks un tika izveidotas 7 komandas. Uzvarēja  komanda s’COOL, kas izstrādājusi izglītības procesa uzlabošanas rīku, piedāvājot mācīties, izmantojot viedtālruņa plašās iespējas, tādējādi padarot mācīšanās procesu interaktīvu un interesantu. Savukārt augustā RTU   Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē norisinājās jaunu produktu radīšanas darbnīca jeb hakatons par tēmu “Business-to-business”, dalībnieku skaits – 47. Tika izveidotas sešas komandas, kuras 48 stundas strādāja pie savu ideju attīstības, lai svētdienas vakarā tās prezentētu. Hakatonā uzvarēja komanda “Foody” – palīgs veselīgas pārtikas izvēlē. Aplikācija, kas piedāvā ātri un ērti uzzināt produkta sastāvu pirms tā iegādes, skenējot produkta kodu.

Hakatoni tika organizēti sadarbībā ar biedrību “Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija”, ar kuru noslēgts iepirkuma līgums par start-up ekovides attīstību veicinošu pasākumu sērijas organizēšanu 2017. gadā.

Hakatonu mērķis ir, paredzot atšķirīgus noteikumus vai pasākuma tematiku, nodrošināt multidisciplināru komandu veidošanos, kas apvieno dažādu nozaru speciālistus, kuri kopīgi cenšas radīt globālajā tirgū dzīvotspējīgas un inovatīvas biznesa idejas. Hakatona darbības principi paredz, ka darba komandas tiek veidotas pasākuma ietvaros, nevis pirms tam, tā nodrošinot jaunu kontaktu veidošanos un nepieciešamo speciālistu iesaisti idejas attīstīšanas procesā.

Sadarbībā ar nodibinājumu “TechHub” projekta ietvaros tiek organizētas arī piecas start-up meistarklases (workshop) esošajiem un topošajiem uzņēmējiem. Katra meistarklase veidota izvēloties atšķirīgas tēmas. 2017. gada deviņos mēnešos projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros ir notikušas trīs meistarklases.

13. aprīlī Rīgā notika meistarklase “Minimālā produkta koncepts un tā izstrādāšana jaunu produkta ideju testēšanai”, kurā piedalījās 43 dalībnieki.  Meistarklase tika rīkota, lai esošajiem un potenciālajiem jaunuzņēmumu vadītājiem sniegtu praktiskas zināšanas par produktu izstrādi agrīnā stadijā.

Meistarklase “Mērķauditorijas noteikšanas procesi produkta agrīnajā stadijā” norisinājās 8.jūnijā Rīgā un tajā piedalījās 40 dalībnieki. Meistarklase tika rīkota, lai esošajiem un potenciālajiem jaunuzņēmumu vadītājiem, studentiem un citiem interesentiem sniegtu praktiskas zināšanas uz klientu fokusētu produktu un pakalpojumu, dizaina instrumentu un metožu pielietošanai.

Trešā meistarklase “Finansējuma piesaistes iespējas – kā sevi prezentēt, lai pārliecinātu investoru” notika 10.augustā Microsoft Latvia konferenču zālē Rīgā. Tajā piedalījās 43 dalībnieki.

Sadarbībā ar Junior Achievement Latvija (JAL) turpmāko divu gadu laikā tiks īstenota virkne pasākumu apmācību programmas “Skolēnu mācību uzņēmumi” ietvaros. 2017. un 2018. gadā plānots organizēt vairākus pasākumus, tostarp arī “Jauno uzņēmēju diena”, Iedvesmas konference “Uzdrīksties uzvarēt”, SMU Ziemassvētku un Pavasara gadatirgus, kā arī plānots nodrošināt skolēnu dalību Eiropas Skolēnu mācību uzņēmumu finālā. Tāpat arī paredzētas apmācības skolotājiem  inovatīvu SMU izveidē un konsultēšanā, plānoti reģionālie semināri par inovāciju un uzņēmējdarbību, un skolotāju tālākizglītības kursi.

10. un 11. martā norisinājās Latvijas Skolēnu mācību uzņēmumu Pavasara gadatirgus. Gadatirgū piedalījās 165 skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) no visas Latvijas. Pasākuma mērķis ir sniegt jauniešiem iespēju iegūt pieredzi uzņēmējdarbībā reālā vidē, brīvā tirgus un konkurences apstākļos, paplašināt redzesloku un komunikācijas prasmes.

5. aprīlī notika A līmeņa skolotāju tālākizglītības kursu 1. modulis “SMU kā mācību metode Latvijā un Eiropā (pedagogu pieredze)”. Kursos piedalījās 78 skolotāji. Pozitīvi jāvērtē fakts, ka dalībai kursos pieteikušies ap 60% skolotāju, kuriem nav iepriekšējas pieredzes darbā ar SMU.

27.-29. aprīlī Ventspilī norisinājās Jauno uzņēmēju diena 2017. Pasākuma ietvaros notika valsts mēroga SMU fināls pamatskolas un vidusskolas grupās, “Gada SMU konsultants” apbalvošana, SMU “Gada pārskats” uzvarētāju apbalvošana. Jauno uzņēmēju dienās piedalījās 170 dalībnieki, kas pārstāvēja 30 SMU. Konkursā uzvarēja SMU LightUp no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas ar produktu — modulāras kubiskas lampas (dizaina priekšmets un gaismas ķermenis). Uzņēmums saņēma  iespēju piedalīties Eiropas SMU finālā 11.-13.jūlijā Briselē.

23.-24. augustā tika organizētas intensīvas apmācības „Divu dienu skolotāju apmācība inovatīvu skolēnu mācību uzņēmumu izveidē un konsultēšanā”. Apmācības raisīja lielu interesi un tajās piedalījās 130 pedagogi, gan bez iepriekšējas pieredzes praktiskās uzņēmējdarbības programmu realizēšanā, gan arī pieredzējuši skolotāji, kuri dalījās ar savu pieredzi SMU izveidē un konsultēšanā. Apmācības ietvēra gan ekspertu un uzņēmēju lekcijas, gan arī SMU darbnīcas, kur norisinājās praktiskais darbs grupās.

Laikā no 21. septembra līdz 3. oktobrim notika 5 reģionālie semināri skolēniem par inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām. Semināros tika nodrošinātas apmācības, lai paplašinātu un nostiprinātu skolēnu izpratni par inovācijām, tai skaitā to pielietojumu skolēnu mācību uzņēmumos. Semināru ietvaros notika izglītojošas lekcijas, tai skaitā tiek skaidrots Viedās specializācijas stratēģijas jēdziens un  sadarbībā ar RBS notiek nodarbības radošās praktiskās darba grupās. Semināri norisinājās Liepājā (21.09.), Jēkabpilī (22.09.), Cēsīs (25.09.), Daugavpilī (26.09.) un Jūrmalā (3.10.).

Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) notiek apmācības inovatīvu risinājumu izveidošanā atbilstoši tirgus pieprasījumam. Aktivitātes ietvaros tiek apzinātas komercsabiedrību vajadzības jaunu produktu izstrādē un izveidotas produkta izstrādes darba grupas ārpus komercsabiedrības struktūras, kas izstrādās risinājumu un piedāvās to komersantiem ieviešanai savā struktūrā. Apmācības ir starpdisciplināra studentu un uzņēmēju, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu sadarbības platforma, kas veidota pēc Somijas inovāciju platformas DEMOLA parauga, lai praktiskās uzņēmējdarbības vidē iesaistītu augstāko izglītības iestāžu vecāko kursu studentus, maģistrus un doktorantus.

Projekta ietvaros ir plānoti arī vairāki tīklošanās semināri. Pirmajā pusgadā ir notikuši trīs tīklošanās semināri par dažādām tēmām. Lielu atsaucību guva tīklošanās seminārs “Pastāvēs, kas pārvērtīsies: inovācijas uzņēmējdarbībā”, kas norisinājās 22.februārī. Seminārā savu redzējumu par inovāciju būtību un to ietekmi uz uzņēmējdarbību sniedza Banku augstskolas profesore, ekonomikas zinātņu doktore Tatjana Volkova, uzņēmuma “Mobilly” vadītājs Ģirts Slaviņš un Ričards Fomrats – “PlayGineering Systems” vadītājs un līdzdibinātājs.

Aprīlī notika tīklošanās seminārs “Komanda. Līderis. Uzņēmums”. Seminārā uzstājās sociālo tīklu rekrutēšanas speciālists un treneris Matīss Kaļāns, SIA “Erica Synths” vadītājs Ģirts Ozoliņš un SIA “TestDevLab” līdzdibinātājs Ervins Grīnfelds.

Trešā semināra tēma bija “Inovācijas, tehnoloģijas un sieviete”. Seminārā piedalījās 41 dalībnieks. Edīte Millere no organizācijas “Riga TechGirls” stāstīja par organizācijas mērķiem un kāpēc ir svarīgi palielināt sieviešu īpatsvaru IT un tehnoloģiju uzņēmumos. Kosmosa risinājumu menedžere Katrina Krivenko no SIA “Eventech”, dalījās savā pieredzē par darbu augsto tehnoloģiju uzņēmumā un studente Amanda Kļaviņa iedvesmoja ar stāstu, kāpēc studēt IT un cik ilgā laikā var apgūt programmēšanas pamatus.

30. jūnijā un 1. jūlijā tika organizētas vairākas diskusijas sarunu festivāla “LAMPA” ietvaros. Paneļdiskusiju, sarunu un darbnīcu saturs, atbilstoši Inovāciju motivācijas programmas mērķiem, tika veidots par inovatīvas uzņēmējdarbības, radošuma un cilvēkkapitāla tēmām, piesaistot Biznesa inkubatoru programmas un Tehnoloģiju pārneses programmas pārstāvjus – arī par distanci starp zinātni un uzņēmējdarbību, biznesa ideju radīšanu un attīstīšanu.

Otrajā ceturksnī, atbilstoši pasākuma tematikai un mērķauditorijai, tika pieņemts lēmums papildus piedalīties Ekonomikas ministrijas un Altum pasākumā “STARTA DIENA – biznesa uzsācēju gadatirgus” 31.maijā.

No 14. -16. jūlijam festivāla “Positivus” ietvaros tika organizēts informatīvs LIAA stends, lai atraktīvā veidā informētu sabiedrību par Inovāciju motivācijas programmas aktivitātēm. Tika organizēts arī vairākas paneļdiskusijas. Inovāciju motivācijas programma nodrošināja saturu diskusijai par tīklošanās nozīmi uzņēmējdarbībā “Sniega bumbas efekts”, kas notika 16.07. plkst. 14:00.  Diskusiju vadīja Dāvis Suneps, TechHub Rīga izpilddirektors, diskusijā piedalījās Uģis Krūmiņš, networking profesionālis un treneris, Liene Uresina, sertificēts biznesa koučs, Jānis Krievāns, Junior Achievement Latvija valdes priekšsēdētājs un Andris Vītoliņš, gleznotājs, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors.

Septembrī izsludināts konkurss “Ideju kauss 2017”. Konkursa pirmajā kārtā saņemti 150 ideju pieteikumi no vairāk nekā 300 dalībniekiem. Konkursa 1.kārtas vērtēšanas komisija dalībai otrajā kārtā izvirzījusi 78 idejas. 2. kārtas dalībniekiem paredzēta apmācība vebināros un meistarklasēs. Pēc tam norisināsies 2.kārtas dalībnieku ideju prezentāciju vērtēšana, lai noskaidrotu 12 finālistus no kuriem tad tālāk tiks noskaidroti uzvarētāji. 25. un 26. augustā, Rīgā, Lucavsalas atpūtas parkā norisinājās tehnoloģiskās intereses un jaunrades veicināšanas festivāls iNOVUSS. Pasākums sniedza iespēju vienkopus dzirdēt iedvesmojošas idejas un pieredzes stāstus, iesaistīties diskusijās un piedalīties  dažādās uzņēmējdarbības darbnīcās.  Festivāls pulcēja tehnoloģiskās jaunrades un inovatīvas uzņēmējdarbības ekosistēmas dalībniekus un interesentus, piedāvājot aizraujošu programmu divu dienu garumā. Festivāla ietvaros Inovāciju motivācijas programma nodrošināja pieredzējušu uzņēmēju un ārvalstu lektoru vadītas meistarklases un darbnīcas par IT pratību, programmēšanas pamatiem, mūžizglītību un profesijas maiņu, kā arī diskusijas “21.gadsimta profesija - blogere” un  “21.gadsimta sieviete mūžizglītības un tehnoloģiju varā”. Notika arī uzņēmēju, jaunuzņēmēju, ideju autoru, finanšu un riska kapitāla investoru diskusijas par dažādām ar finansējuma piesaisti saistītām tēmām, piemēram, “Pirmo reizi Latvijā – pirkumi ar telefonu”, “Digitālās kļūmes biznesā. Latvijas uzņēmēju pieredze”. Tāpat norisinājās LATBAN atklātā investīciju sesija, kā arī paneļdiskusijas “Nauda 2.0” un “Kā būt starp tiem 8% start-up uzņēmumu, kas iekaro pasauli?”.