Pakalpojumu sniedzēji

MK noteikumu Nr.692 43.punkts, nosaka, ka LIAA nodrošina komersantiem pakalpojuma sniedzēju, ārpakalpojuma veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.

Līdz ar to LIAA ir veikusi iepirkuma procedūru iepirkumam „Tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde un produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde” (ID Nr. LIAA 2017/41 ERAF); „Jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumi” (ID Nr. LIAA 2017/59 ERAF); „Jauna produkta vai tehnoloģijas testēšanas pakalpojumi” (ID Nr.LIAA 2017/60 ERAF) un kā rezultātā ir noslēgtas vispārīgās vienošanās ar iespējamajiem pakalpojumu sniedzējiem.*

*Komersanta sniegtais darba uzdevums tiks nosūtīts visiem vispārīgās vienošanas dalībniekiem, komersantam tiks piedāvāts noslēgt līgumu ar to dalībnieku, kurš piedāvājis zemāko līgumcenu.

► Iespējamie pakalpojumu sniedzēji tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai
► Iespējamie pakalpojumu sniedzēji rūpniecisko pētījumi veikšanai
► Iespējamie pakalpojumu sniedzēji eksperimentālai izstrādei, tai skaitā prototipu izgatavošanai
► Iespējamie pakalpojumu sniedzēji produkta rūpnieciskā dizaina izstrādei
► Iespējamie pakalpojumu sniedzēji sertificēšanas pakalpojumu veikšanai
► Iespējamie pakalpojumu sniedzēji testēšanas pakalpojumu veikšanai
► Iespējamie pakalpojumu sniedzēji rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).