Iespējamie pakalpojumu sniedzēji eksperimentālai izstrādei, tai skaitā prototipu izgatavošanai

Nr.p.k.Ārpakalpojumu sniedzējs
1.AS „Transporta un sakaru institūts”
2.Liepājas Universitāte
3.Vidzemes Augstskola
4.APP "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts"
5.Rīgas Stradiņa universitāte
6.Latvijas Universitāte
7.APP "Elektronikas un datorzinātņu institūts"
8.APP "Agroresursu un ekonomikas institūts"
9.APP "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"
10.APP "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"
11.Rīgas Tehniskā universitāte
12.Ventspils Augstskola
13.APP "Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts"
14.APP "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).