Iespējamie pakalpojumu sniedzēji produkta rūpnieciskā dizaina izstrādei

Nr.p.k.Ārpakalpojumu sniedzējs
1.AS „Transporta un sakaru institūts”
2.Liepājas Universitāte
3.Vidzemes Augstskola
4.APP "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts"
5.Rīgas Stradiņa universitāte
6.Latvijas Universitāte
7.APP "Elektronikas un datorzinātņu institūts"
8.APP "Agroresursu un ekonomikas institūts"
9.APP "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"
10.APP "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"
11.Rīgas Tehniskā universitāte
12.Ventspils Augstskola
13.Latvijas Mākslas Akadēmijas Mākslas vēstures institūts

 

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).