Iespējamie pakalpojumu sniedzēji testēšanas pakalpojumu veikšanai

Nr.p.k.Ārpakalpojumu sniedzējs
1.SIA „Profilaktisko higiēnisko pakalpojumu laboratorija”
2.SIA „Latvijas sertifikācijas centrs”
3.Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Sertifikācijas un testēšanas centrs”
4.Tehnisko ekspertu sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TUV Nord Baltik”
5.SIA „LEITC”
6.Rīgas Tehniskā universitāte
7.AS „Latvenergo”
8.Rīgas Stradiņa universitāte
9.SIA „FANEKS”
10.SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
11.SIA „INLAB”

 

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).