Aizpildāmās uzskaites veidlapas par saņemto de minimis atbalstu

 attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu 

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu 
Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (lauksaimniecības primārajā nozarē) 
| Atjaunots 16.06.2017.
Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (zvejniecības un akvakultūras nozarē) | Atjaunots 16.06.2017.
 

Papildus informāciju par de minimis skatīt šeit.