Grāmatvedības uzskaite

Pēc līguma par atbalsta saņemšanu parakstīšanas ar LIAA atbalsta saņēmējam ir jāapstiprina aktuālais grāmatvedības kontu plāns, kurā ietverti ar LIAA atbalstāmajām darbībām saistītie konti un/vai subkonti. Šis kontu plāns attieksies uz visiem maksājuma pieprasījumiem, kas tiks iesniegti līguma ietvaros.

Grāmatvedības kontu plāns jāiesniedz LIAA tikai kopā ar pirmo maksājuma pieprasījumu, kā arī tad, ja tiek veiktas izmaiņas.