Maksājumu veikšana

Īstenojot atbalstāmās darbības, jānodrošina visu  atbalstāmo maksājumu veikšana bezskaidras naudas norēķinu veidā no atbalsta saņēmēja norēķinu konta bankā.

Ja ir veikti maksājumi skaidrā naudā vai no fiziskas personas bankas konta, tad pirms vai pēc tam šīs summas ir jāskaita caur atbalsta saņēmēja BANKAS KONTU avansa norēķinu personai. LIAA jāiesniedz avansa norēķins, kuram  pievienoti darījumus apliecinošie dokumenti, piemēram, transporta biļetes u.tml.