Vizuālā identitāte

Ja atbalsta saņēmējam ir sava mājas lapa, tad tajā ir jāievieto informācija par noslēgto līgumu ar LIAA, ievērojot vizuālās identitātes elementu lietošanu:

  • ES karoga emblēmas kopā ar rakstisku atsauci “Eiropas Savienība” un atbilstošo fondu (pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds)
  • Nacionālās identifikācijas zīmes ar atsauci uz nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam formā “Nacionālais attīstības plāns 2020”
  • Saukļa “Ieguldījums tavā nākotnē”.

Paraugs informācijas ievietošanai Atbalsta saņēmēja mājas lapā:

<Atbalsta saņēmēja nosaukums> ir noslēdzis <datums> līgumu Nr.<numurs> ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds


Vizuālo prasību elementus un ansambli var lejuplādēt www.esfondi.lv vietnē šeit.

Papildus informāciju par vizuālo identitāti skatīt šeit.