LIAA konsultāciju izmaksas (tajā skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultāciju izmaksas)

Atbalstu var saņemt:

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

LIAA konsultāciju izmaksas biznesa kontaktu dibināšanā:

  • nacionālie stendi
  • tirdzniecības misijas un kontaktbiržas Latvijā un ārvalstīs
  • ārvalstu tirgu konsultācijas
  • sadarbības partneru meklēšana
  • potenciālo partneru atlase un uzrunāšana
  • mārketinga kampaņas ārvalstīs
  • tiešo vizīšu organizēšana
  • semināru un konferenču organizēšana
  • starptautisku mārketinga pasākumu organizēšana
  • tirgus izpētes iegāde

Atbalsta intensitāte: 100%

Pieteikšanās kārtība LIAA konsultācijām

Uzzini vairāk par LIAA sniegtajām konsultācijām šeit!