Līgums par atbalsta saņemšanu (no 01.12.2017.)

Līgums par atbalsta saņemšanu komersantiem
Līguma 1.pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu
Līguma 2.pielikums Pasākuma novērtējuma anketa
Līguma 3.pielikums Maksājuma pieprasījums

Līgums par atbalsta saņemšanu biedrībām un nodibinājumiem, ja paredzēta de minimis atbalsta saņemšana
Līguma 1.pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu
Līguma 2.pielikums Pasākuma novērtējuma anketa 
Līguma 3.pielikums Maksājuma pieprasījums

Līgums par atbalsta saņemšanu biedrībām un nodibinājumiem, ja atbalsta saņemšana paredzēta par darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu
Līguma 1.pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu 
Līguma 2.pielikums Pasākuma novērtējuma anketa 
Līguma 3.pielikums Maksājuma pieprasījums

Līgums par atbalsta saņemšanu individuāliem komersantiem, kooperatīvām sabiedrībām
Līguma 1.pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu 
Līguma 2.pielikums Pasākuma novērtējuma anketa 
Līguma 3.pielikums Maksājuma pieprasījums

Līgums par atbalsta saņemšanu ostu pārvaldēm, ja atbalsta saņemšana paredzēta par darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu
Līguma 1.pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu 
Līguma 2.pielikums Pasākuma novērtējuma anketa 
Līguma 3.pielikums Maksājuma pieprasījums

Līgums par atbalsta saņemšanu pašvaldībām, plānošanas reģioniem, ja atbalsta saņemšana paredzēta par darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu
Līguma 1.pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu 
Līguma 2.pielikums Pasākuma novērtējuma anketa 
Līguma 3.pielikums Maksājuma pieprasījums

Līgums par atbalsta saņemšanu tūrisma nozares komersantiem par dalību tirdzniecības misijās, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītes ārvalstīs un konsultācijām
Līguma 1.pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu 
Līguma 2.pielikums Pasākuma novērtējuma anketa 
Līguma 3.pielikums Maksājuma pieprasījums

Līgums par atbalsta saņemšanu tūrisma nozares biedrībām un nodibinājumiem, ja paredzēta de minimis atbalsta saņemšana par dalību tirdzniecības misijās, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītes ārvalstīs un konsultācijām
Līguma 1.pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu 
Līguma 2.pielikums Pasākuma novērtējuma anketa 
Līguma 3.pielikums Maksājuma pieprasījums

Līgums par atbalsta saņemšanu tūrisma nozares biedrībām un nodibinājumiem, ja atbalsta saņemšana paredzēta par dalību tirdzniecības misijās, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītes ārvalstīs un konsultācijām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu
Līguma 1.pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu 
Līguma 2.pielikums Pasākuma novērtējuma anketa 
Līguma 3.pielikums Maksājuma pieprasījums

Līgums par atbalsta saņemšanu zemnieku saimniecībām
Līguma 1.pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu 
Līguma 2.pielikums Pasākuma novērtējuma anketa 
Līguma 3.pielikums Maksājuma pieprasījums

Līgums par atbalsta saņemšanu zvejnieku saimniecībām
Līguma 1.pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu 
Līguma 2.pielikums Pasākuma novērtējuma anketa 
Līguma 3.pielikums Maksājuma pieprasījums