Dalība LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs

Atbalstu var saņemt:

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

  • dalības maksa
  • ceļa (transporta) izdevumi ne vairāk kā trim personām
  • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā

Atbalsta intensitāte: 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām

Pieteikšanās kārtība LIAA organizētajās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs

Pieteikšanās kārtība atbalsta finansējuma saņemšanai

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

  • Par darbībām, kas veiktas no 2018.gada 1.maija līdz 19.augustam – līdz 2018.gada 20.novembrim.
  • Par darbībām, kas veiktas no 2018.gada 20.augusta - ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība.

Uzzini vairāk par LIAA organizētajām Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēm šeit!