Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā programma "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā"

Programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanu nodrošina programmas apsaimniekotājs – Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un donorvalsts programmas partneri – Norvēģijas Karalistes valsts uzņēmumu "Innovation Norway".

"Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" ir viena no 8 programmām Latvijā, kas tiek īstenota pateicoties Norvēģijas finanšu instrumenta (Norway Grants) atbalstam 2009.-2014. gada plānošanas periodā. Detalizētāka informācija par Norvēģijas finanšu instrumentu Latvijā pieejama šeit.

Programmas vispārējais mērķis ir palielināt "zaļo" komersantu konkurētspēju, vairot "zaļās" inovācijas un veicināt "zaļo" uzņēmējdarbību. Programmas specifiskais mērķis ir atbalstīt jaunu komersantu veidošanos tehnoloģiski ietilpīgās nozarēs un atbalstīt esošo komersantu inovatīvu uzņēmējdarbību, radot jaunas inovatīvas vides tehnoloģijas, produktus un procesus šādās jomās:

 1. Videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana ēkām un būvēm;
 2. Tīra transportēšana;
 3. Ūdens resursu vadība;
 4. Atkritumu apsaimniekošana;
 5. Ekodizains;
 6. Veicot jebkurus citus produktu, tehnoloģiju vai procesu uzlabojumus, kas dod ieguldījumu enerģijas efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai, mazākam resursu patēriņam. 

Programma "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" paredz šādas daļas:

1. IEPRIEKŠ NOTEIKTAIS PROJEKTS

Aktivitātes mērķis ir izveidot Zaļo tehnoloģiju inkubatoru, kas sniegs pakalpojumus inovatīvu, tehnoloģiski ietilpīgu un zinātnisku "zaļo" ideju izstrādei, attīstībai un komercializēšanai. Zaļo tehnoloģiju inkubators sniegs pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumus. Detalizēta informācija pieejama šeit.

2. NELIELA APJOMA GRANTU SHĒMA

Aktivitātes mērķis ir sniegt atbalstu komersantiem tehnoloģiski un zinātniski ietilpīgu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā, komercdarbības attīstīšanai programmas atbalstāmajās jomās.
Viens atbalsta saņēmējs var saņemt programmas līdzfinansējumu no 10 000 – 140 000 EUR ar atbalsta intensitāti 80%. Detalizēta informācija pieejama šeit.

3. PROJEKTU IESNIEGUMU ATKLĀTS KONKURSS "ATBALSTS "ZAĻO" TEHNOLOĢIJU IEVIEŠANAI RAŽOŠANĀ"

Aktivitātes mērķis sniegt atbalstu inovatīvu vides tehnoloģiju ieviešanai.
Paredzamais atbalsts: 170 000-700 000 EUR ar atbalsta intensitāti 45 %, iekārtu iegādei un saistīto izmaksu segšanai. Detalizēta informācija pieejama šeit.

4. DIVPUSĒJĀS SADARBĪBAS FONDS

Programmas ietvaros paredzēts, ka LIAA veicinās Latvijas komersantu un Norvēģijas komersantu, un zinātnisko institūciju divpusējās attiecības ar mērķi nodrošināt projektu īstenošanu sadarbībā ar donorvalsts partneri. Projekta iesniegumi, kuri tiks iesniegti sadarbībā ar donorvalsts partneri, projekta vērtējumā saņems papildus punktus, kas nodrošinās lielākas iespējas saņemt atbalstu programmas ietvaros.

 1. Lai veicinātu Latvijas komersantu sadarbību ar Norvēģijas komersantiem, 2013. gada 20.jūnijā LIAA organizēja partnerības veicināšanas pasākumu Norvēģijā, Oslo. Pasākuma programma un prezentācijas pieejamas šeit.
 2. 2013. gada 16. oktobrī LIAA organizēja otru partnerības veicināšanas pasākumu Norvēģijā, Oslo. Pasākumā piedalījās 12 komersanti no Latvijas un 21 komersants no Norvēģijas. Pasākuma programma un prezentācijas pieejamas šeit.
 3. Trešais partnerības veicināšanas pasākums notika 2014. gada 10. oktobrī, Rīgā, kurā piedalījās 13 organizācijas no Latvijas un 5 komersanti no Norvēģijas. Pasākuma programma un prezentācijas (angļu valodā )pieejamas šeit.
 4. Ceturtais programmas sadarbības pasākums notika 2014. gada 31. oktobrī Oslo zinātnes parkā, Norvēģijā. Latviju pārstāvēja 10 komercsabiedrības, kurām tika piemeklēti atbilstoši Norvēģijas Karalistes komersanti, potenciālās sadarbības veicināšanai.  Pasākuma programma un prezentācijas (angļu valodā) pieejams šeit.
 5. 2016. gada 15. jūnijā notika "Baltijas "zaļo" inovāciju forums", kas norisinājās  Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā. Forumu apmeklēja vairāk kā 300 cilvēku ne tikai no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Norvēģijas, bet arī no Nīderlandes, Luksemburgas un Somijas. Foruma prezentācijas un video ieraksts angļu valodā pieejams šeit.

Kontaktinformācija:
Inese Sārtaputne, Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vadītāja


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039423, +371 26433880
Fakss: +371 67039401
E-pasts: inese.sartaputne@liaa.gov.lv