Projektu iesniegumu atklātais konkurss "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" (1. kārta)

Atbalsts vienam atklāta konkursa projektam var būt no 170 000 euro līdz 700 000 euro ar maksimālo atbalsta intensitāti 45 %.

Atklāta konkursa ietvaros finansējumu var saņemt juridiskās personas, kas Latvijas Republikā ir reģistrētas kā komersanti.

Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pieejams šeit.


Projekta sagatavošana un iesniegšana

Projekta iesnieguma veidlapa un aizpildīšanas metodika | Ievietots 21.01.2014.

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu | Ievietots 21.01.2014.

Iepirkuma plāns | Ievietots 21.01.2014.


Projekta vērtēšana

Vērtēšanas kārtība | Atjaunots 02.04.2014.


Līgums/ Projekta īstenošana

Līgums | Atjaunots 11.06.2014.

Avansa pieprasījuma forma | Ievietots 08.07.2014.

Noslēguma/ starpposma pārskats | Atjaunots 10.02.2015.
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas un iesniegšanas metodika | Atjaunots 18.09.2014.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts | Atjaunots 12.08.2014.

Kontu plāns | Atjaunots 29.08.2014.

Noslēgtie līgumi 1. kārtas ietvaros | Atjaunots 09.09.2014.

 
Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumi Nr.1442 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība".