Projektu iesniegumu atklātais konkurss "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" (2. kārta)

Projekta pieteikumu pieņemšana notiek no 2014. gada 14. novembra līdz 2015. gada 16. janvārim.
Sludinājums par atklāta konkursa 2. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu pieejams šeit.

Pieejams atbalsts komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju ar samazinātu ietekmi uz vidi ieviešanai ražošanā

Atbalsts vienam atklāta konkursa projektam var būt no 170 000 euro līdz 700 000 euro ar maksimālo atbalsta intensitāti 45 %.

Atklāta konkursa ietvaros finansējumu var saņemt juridiskās personas, kas Latvijas Republikā ir reģistrētas kā komersanti.

2014. gada 15. decembra semināra prezentācija "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" pieejama šeit.

2014. gada 31. oktobra semināra prezentācija par galvenajiem aktivitātes nosacījumiem (angļu valodā) pieejama šeit.

2014. gada 6. novembrī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 1442 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība".

Projekta sagatavošana un iesniegšana

Projekta iesnieguma veidlapa | Ievietots 27.11.2014.
Projekta iesnieguma veidlapa (angļu valodā) | Ievietots 15.12.2014.
Projekta iesnieguma veidlapa un aizpildīšanas metodika | Ievietots 27.11.2014.

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu | Atjaunots 07.01.2015.

Iepirkuma plāns | Ievietots 21.01.2014.

MK 16.12.2014 noteikumi Nr. 776 "Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam"

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrība | Ievietots 07.01.2015.
Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrība (Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības) | Ievietots 07.01.2015.

Projekta vērtēšana

Vērtēšanas kārtība | Ievietots 10.02.2015.

Līgums/ Projekta īstenošana

Līgums | Ievietots 10.02.2015.

Noslēguma/ starpposma pārskats | Ievietots 10.02.2015.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts | Ievietots 10.02.2015.

Noslēgtie līgumi atklāta konkursa 2. kārtas ietvaros | Atjaunots 30.06.2017.