Divpusējās sadarbības fonds

Divpusējā sadarbības fonda mērķis ir sadarbības tīkla veidošanas, pieredzes, zināšanu, tehnoloģiju un labās prakses piemēru apmaiņas veicināšana:

  1. starp Latvijas Republikas reģistrētu komersantu, kas ir programmas ietvaros atbalsta projekta līdzfinansējuma saņēmējs, un donorvalsts institūcijām un komersantiem;
  2. starp programmas apsaimniekotāju, aģentūru, donorvalsts institūcijām un komersantiem Latvijā un donorvalstī.

Fonda aktivitātes regulē 2013. gada 2. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.181 "Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtību” II sadaļa "Programmas divpusējās sadarbības fonda īstenošanas kārtība un atbalsta saņēmēji".

Pirmais programmas kontaktbiržas pasākums notika 2013. gada 20. jūnijā Oslo.
Pasākums norisinājās divās daļās. Pirmā daļa bija seminārs par programmu Latvijā, "zaļajām" industrijām Latvijā un Norvēģijā, un abu valstu "zaļās" industrijas savstarpējo sadarbību. Otrā daļa bija organizēta kā individuālas B2B tikšanās.
Dienas kārtība un prezentācijas pieejamas šeit.

Otrais "zaļo" inovāciju kontaktbiržas pasākums notika 2013. gada 16. oktobrī Oslo, ko LIAA organizēja sadarbībā ar donorvalsts programmas partneri – Norvēģijas Karalistes valsts uzņēmumu "Innovation Norway".

Pasākuma mērķis bija veicināt Latvijas un Norvēģijas komersantu un zinātnisko institūciju sadarbību programmas projektu īstenošanā.

Pasākumā piedalījās 12 komersanti no Latvijas un 21 komersants no Norvēģijas, savu uzrunu klātesošajiem sniedza Latvijas Republikas vēstnieks Norvēģijas Karalistē Indulis Ābelis un ar prezentācijām uzstājās LIAA pārstāvji Inese Sārtaputne un Gatis Ginters, kā arī "Innovation Norway" pārstāvji Karl Christian Stromsen un Inese Andersone.

Kopumā Latvijas uzņēmējiem tika noorganizētas 33 tikšanās ar norvēģu komersantiem, kuru laikā puses uzsāka pārrunas par potenciālo sadarbību programmas projektu īstenošanā. No Norvēģijas puses piedalījās "Cambi", "Marintek", "Sintef", "Ivar", "Asplan Viak", "Catena", "Getel', "Premium House", "Folloren", "Ramboll" un citu uzņēmumu pārstāvji. Pasākumā piedalījās aptuveni 50 dalībnieki.

Jāpiemin, ka šis pasākums norisinājās Norvēģijas ikgadējās "Oslo inovāciju nedēļas" ietvaros, kad Norvēģijas galvaspilsētā nedēļas garumā notika dažādas inovāciju jomai veltītas aktivitātes. Pasākums tika iekļauts arī oficiālajā norises kalendārā. Vairāk informācijas šeit.

Dienas kārtība un prezentācijas pieejamas šeit.

Trešais programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” seminārs un kontaktbirža norisinājās 2014. gada 10. oktobrī Rīgā.

Pasākums tika organizēts divās daļās. Pirmā daļa bija seminārs, kurā prezentācijas sniedza "Zaļo tehnoloģiju inkubatora" vadītājs Oskars Priede, "Gjøvik Science Park AS" vadītājs Ådne Midtlin, Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Norvēģijā vadītājs Gatis Ginters un "Innovation Norway" pārstāve Latvijā Inese Andersone. Otrajā daļā tika noorganizēta kontaktbirža, kurā piedalījās 5 Norvēģijas un 12 Latvijas uzņēmumi un organizācijas. Kopā tika noorganizētas 19 tikšanās.

Dienas kārtība un prezentācijas pieejamas šeit.

Ceturtais programmas sadarbības pasākums notika 2014. gada 31. oktobrī Oslo zinātnes parkā (Forskningsparken), Norvēģijas Karalistē.

Pasākuma pirmajā daļā tika sniegtas prezentācijas par programmas "Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā" finansēšanas iespējām Latvijā un Latvijas un Norvēģijas biznesa sadarbības veiksmes piemēriem. Pasākuma otrajā daļā norisinājās kontaktbirža starp Latvijas un Norvēģijas karalistes uzņēmumiem.

No Latvijas piedalījās 15 komersanti, kas pārstāvēja 10 komercsabiedrības, kuras darbojas visdažādākajās nozarēs, sākot no gumijas, hidroelektroenerģijas, iepakojuma ražošanas, veselības aprūpes, naftas ieguves, bloku māju un eko mobilo māju ražošanas līdz ekoloģisko krāsu, kurināmo granulu un dzintara diegu audumu ražošanas. Norvēģijas Karalistes komersantu vidū bija tādu uzņēmumu kā Ragn Sells Recyclables AB, Norsk Energi, Norner, Sintef, Norsk Treteknisk Institutt u.c. pārstāvji.
Pasākuma programma un prezentācijas (angļu valodā) pieejamas šeit.

Piektais programmas bilateriālais pasākums "Baltijas "zaļo"  inovāciju forums" notika 2016. gada 15. jūnijā notika  Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā.

Forumu organizēja LIAA sadarbībā ar Innovation Norway un sadarbības institūcijām Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Norvēģijā. Sabiedrības interese bija liela, to apmeklēja vairāk nekā 300 dalībnieki no Baltijas, Skandināvijas un Centrāleiropas valstīm.

Forumā dalījās pieredzē Baltijas valstu institūciju pārstāvji, kā arī uzņēmēji, investori un saistīto nozaru pārstāvji no Baltijas valstīm un Norvēģijas. Foruma prezentācijas un video ieraksts angļu valodā pieejams šeit.

Sestais programmas bilateriālais pasākums bija Latvijas uzņēmumu dalība Oslo Inovāciju nedēļā, kas norisinājās no 2016.gada 17.okrobra līdz 21.oktobrim.

Oslo Inovāciju nedēļa ir viens no jaunuzņēmumiem un investoriem veltītajiem plašāk apmeklētākajiem pasākumiem Skandināvijā, kas norisinās katru gadu rudenī. LIAA, sadarbībā ar OREEC (Oslo atjaunojamās enerģijas un vides klāsteri), deva iespēju astoņiem Latvijas komersantiem prezentēt savus biznesus potenciālajiem Skandināvijas investoriem.  Tāpat, Latvijas uzņēmumiem bija iespēja aktīvi piedalīties un apmeklēt sev interesējošos pasākumus visas nedēļas garumā. Vairāk informācijas par atbalstu šeit.

Septītais organizētais pasākums bija "FieldTest:Norway I", kas norisinājās no 2016.gada 25. oktobrī Tronheimā, Norvēģijas Karalistē.

LIAA, sadarbībā ar Zaļo tehnoloģiju inkubatoru un AS Proneo (Norvēģijas Karaliste) rīkoja apmācības pieciem Latvijas jaunuzņēmumiem (start-up uzņēmumiem).

Pasākuma mērķis ir sniegt Norvēģijas ekspertu konsultācijas Latvijas Zaļo tehnoloģiju inkubatora uzņēmumiem, kuri vēlas attīstīt savu zaļo inovāciju ideju sadarbībā ar Norvēģijas P&A speciālistiem un iegūt zināšanas par  biznesa idejas attīstības iespējām Norvēģijā. Vairāk informācijas par atbalstu šeit.

Astotais organizētais pasākums bija “FieldTest:Norway II", kas norisinājās no 2017.gada 20.marta līdz 22.martam.

Ņemot vērā uzņēmumu labās atsauksmes, tika izveidots otrās apmācības “FieldTest:Norway”, kas norisinājās Norvēģijas Karalistē. Tajās piedalījās četri Latvijas komersanti.

Arī šoreiz, pasākuma mērķis bija sniegt Norvēģijas ekspertu konsultācijas Latvijas Zaļo tehnoloģiju inkubatora uzņēmumiem, kuri vēlas attīstīt savu zaļo inovāciju ideju sadarbībā ar Norvēģijas P&A speciālistiem un iegūt zināšanas par  biznesa idejas attīstības iespējām Norvēģijā. Vairāk informācijas par atbalstu šeit.

Devītais programmas sadarbības pasākums “IT nozares uzņēmumu kontaktbirža” Norvēģijā, Norvēģijas Karalistē norisinājās no 2017.gada 25.aprīlim līdz 27. aprīlim.

“Zaļo” IT komersantu kontaktbiržas mērķis ir sniegt atbalstu tiem Latvijas komersantiem, kuri ir Latvijas klasteru vai asociāciju biedri, kā arī, kuri darbojas programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” atbalsta jomās, piedāvājot IT risinājumus šajās jomās. Vairāk informācijas par atbalstu šeit.

Desmitais programmas pasākums – kontaktbirža ūdens resursu vadība vai atkritumu apsaimniekošanas nozares uzņēmumiem – norisinājās Oslo, Norvēģijas Karalistē no 2017.gada 29.maijam līdz 30.maijam.

Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas klasteru vai biedrību biedriem (Latvijas Republikas komersantiem), kuri darbojas vai plāno darboties programmas Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” atbalsta jomās – ūdens resursu vadība vai atkritumu apsaimniekošana – sniedzot iespēju tikties ar Norvēģijas uzņēmumiem un institūcijām, kas darbojas minētajās jomās. Vairāk informācijas par atbalstu šeit.

2017. gada 19. oktobrī Oslo notika Latvijas uzņēmumu kontaktbirža programmas Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) ietvaros Norvēģijā.

Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu tiem Latvijas komersantiem, kuri plāno iesniegt projektu Apvārsnis 2020 programmā tādās jomās kā atkritumu apsaimniekošana, augsnes sanācija, ūdens un notekūdeņu attīrīšana, bioenerģija un biodegviela, bioplastmasa. Vairāk informācija par atbalstu šeit.

Latvijas komersanti piedalās pasākumos “Oslo Innovation Week 2017” ietvaros Norvēģijā, Oslo, kas norisinās laika periodā 25.-29.09.2017.

Pasākuma mērķis ir veicināt Latvijas jaunuzņēmumu, kuri izstrādā produktu/tehnoloģiju programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā”, sadarbības veidošanu ar Norvēģijas Karalistes komersantiem un institūcijām. Vairāk informācijas par atbalstu šeit.

Koka būvniecības nozares komersantu kontaktbirža un apmaiņas brauciens uz Oslo notiek no 2017. gada 17. oktobra līdz 19. oktobrim.

Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu tiem Latvijas koka būvniecības nozares komersantiem, kuru mērķa tirgus ir Norvēģija. Vairāk informācijas par atbalstu šeit.