Iepriekš noteiktais projekts

Aktivitātes apraksts

Aktivitātes mērķis ir izveidot Zaļo tehnoloģiju inkubatoru, kura darbības mērķis ir radīt un attīstīt komersantus, sniedzot tiem inkubācijas un pirmsinkubācijas pakalpojumus, nodrošināt zināšanu pārnesi starp universitātēm, pētniecības organizācijām un komersantiem, veicināt starptautisku komersantu un institūciju sadarbību. Zaļo tehnoloģiju inkubators sniedz:

  • Pirmsinkubācijas pakalpojumus, kas ietver atbalstu idejas dzīvotspējas pārbaudei, biznesa plāna sagatavošanai, tirgus izpētei, komercdarbības idejas tehnoloģiskai ekspertīzei, kā arī idejas attīstītāju komandas veidošanai. Pirmsinkubācijas fonda atbalsts vienam atbalsta saņēmējam no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem ir no EUR 5000 līdz EUR 10 000 ar atbalsta intensitāti 100%
    Apstiprinātās pirmsinkubācijasbiznesa idejas un noslēgto līgumu saraksts
     
  • Inkubācijas pakalpojumus, kuru ietvaros Zaļo tehnoloģiju inkubators sniedz atbalstu komersantiem, nodrošinot tos ar nepieciešamajām telpām, aprīkotu darba vietu, t.sk. biroja tehniku, komunikāciju pieslēgumiem un sekretariāta pakalpojumiem, ekspertu pakalpojumiem, kā arī mārketinga un investoriem saistītu sadarbības pasākumu organizēšanu. Inkubācijas fonda atbalsts vienam atbalsta saņēmējam no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem ir no EUR 5000 līdz EUR 40 000 ar atbalsta intensitāti 100%.

Atbalsta saņēmēji ir fiziskas personas, mikro, mazie, vidējie uzņēmumi, komersanti, kuru viens no dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikā reģistrēta publiska zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā.

2014. gada 7. jūlijā SIA "Green Industry Innovation Center" (GIIC), Ekonomikas Ministrija un LIAA ir noslēgusi līgumu par Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" projekta "Zaļo tehnoloģiju inkubators" (ZTI) realizēšanu.

Informācija par noslēgto līgumu ar SIA "Green Industry Innovation Center"

2014. gada 9. oktobrī notika "Zaļā tehnoloģijas inkubatora" oficiālais atklāšanas pasākums, kuru apmeklēja gan Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā, gan Norvēģijas Karalistes valsts uzņēmuma "Innovation Norway" direktors Tore Lasse By, gan citi augsti godājami viesi. Pasākuma atspoguļojums mēdijos (Rīgas Tehniskā universitāte, LETA, LSM, LTV1, TV5 )

Informatīva prezentācija par Zaļo tehnoloģiju inkubatoru(angļu valodā)

Detalizēta informācija Zaļo tehnoloģiju inkubatora mājas lapā www.giic.lv


Līgums/ Projekta īstenošana

Līgums | Atjaunots 29.08.2014.

Kārtība, kādā Inkubators nodrošina atzinumu sagatavošanu | Ievietots 02.09.2014.
Atzinuma sagatavošanas metodika | Ievietots 02.09.2014.

Kārtība, kādā Inkubators nodrošina pirmsinkubācijas fonda atbalsta piešķiršanu | Ievietots 02.09.2014.
Pirmsinkubācijas fonda atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta sniegšanas metodika (1. atlases kārta) | Ievietots 02.09.2014.
Pirmsinkubācijas fonda atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta sniegšanas metodika  (2. atlases kārta) | Ievietots 02.09.2014.

Pirmsinkubācijas pakalpojuma līgums | Ievietots 02.09.2014.

Avansa pieprasījuma forma | Ievietots 30.07.2014.

Noslēguma/ starpposma pārskats | Ievietots 30.07.2014.
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas un iesniegšanas metodika iepriekš noteiktam projektam | Ievietots 05.11.2014.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts | Ievietots 30.07.2014.

Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumi Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība".