Globālā konkurence ārvalstu tiešajām investīcijām – ko tas nozīmē Jūsu biznesam

(Video, latviešu val., angļu val.) 19.12.2012. Biznesa forums