Ieskats projekta "Design for Innovation" otrā pārskata perioda pasākumos un aktivitātēs

Darba grupas sanāksme

2017.gada 17.oktobrī notika regulārā projekta darba grupas sanāksme, kurā piedalījās gan valsts pārvaldes darbinieki, gan citu organizāciju pārstāvji, kuru ikdienas darbā dizaina jēdziens ir neatņemama sastāvdaļa. Sanāksmes ietvaros darba grupas pārstāvji analizēja Latvijā pieejamos finanšu atbalsta veidus dizaina inovāciju ieviešanai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Tāpat tika strādāts pie potenciālajiem risinājumiem, lai atbalsts dizaina inovācijām tiktu integrēts esošajos atbalsta instrumentos, kā arī diskutēts par to, kā uzlabot jau pieejamo atbalstu. Idejas bija dažādas, piemēram, funkcionālā dizaina apmācību integrēšanu valsts pārvaldes sektorā strādājošajiem – īpaši tiem, kuri atbild par atbalsta programmu izstrādāšanu un to administrēšanu. Tāpat tika apskatīti citu valstu veiksmīgie piemēri, izvērtējot, kā šīs valstis integrē atbalstu dizaina inovācijām valsts atbalsta programmās, kā arī tika diskutēts, kā šo praksi varētu ieviest arī Latvijā.

Pasākums „Dizains + Inovācija”

Uz informatīvo izplatīšanas pasākumu „Dizains + Inovācija”, kas norisinājās 2017.gada 17.oktobrī tika aicināti dizaina nozares profesionāļi, uzņēmēji, kā arī jebkurš interesents, kurš vēlējās pilnveidot savas zināšanas par dizaina jēdzienu un iegūt informāciju par Interreg projektu „Design for Innvoation” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (Aģentūra) sniegtajiem atbalstu veidiem MVU.

Pasākumu atklāja Aģentūras Tehnoloģiju departamenta direktora vietnieks Aleksejs Korņevs, sniedzot prezentāciju par projektu „Design for Innovation” un informējot par projekta mērķiem, sasniedzamajiem rezultātiem un kā projekta mērķu sasniegšana veicinātu atbalsta dizaina inovāciju ieviešanai pieejamību MVU.

Pasākuma turpinājumā Ekonomikas ministrijas pārstāvis Rūdolfs Strēlis, kurš ir arī dizaina studijas Variant” dibinātājs un ieguvis maģistra grādu dizaina menedžmentā Prata institūtā (Ņujorka), apmeklētājiem sniedza prezentāciju par funkcionālā dizaina integrēšanu MVU darbībā, apskatot gan teorētiskos aspektus, gan sniedzot arī praktisku padomus esošajiem un topošajiem uzņēmējiem.

Par to cik ļoti svarīgu lomu spēlē funkcionālā dizaina izprašana jau uzņēmējdarbības sākumā un kā teorija tiek pielietota praksē, stāstīja Jelgavas biznesa inkubatora vadītājs Ņikita Kazakevičs. Savā  ikdienas darbā Ņikita Kazakevičs jaunajiem uzņēmējiem māca, kā virzīt uzņēmējdarbības procesus, kas attiecas uz prototipu izveidi, biznesa modeļa dizainēšanu un attīstības plāna izstrādi. 

Pasākuma laikā tika sniegta arī prezentācija par Aģentūras administrēto inovāciju vaučeru programmu, kuras ietvaros tiek sniegts atbalsts jaunu produktu rūpnieciskā dizaina izstrādei. Publika tika informēta arī par Aģentūras jaunajiem darbiniekiem – tehnoloģiju skautiem, kuri pārzina pētnieciskās organizācijas, to personālu un sniegtos pakalpojumus un palīdz uzņēmējiem atrast pētnieku vai pētniecības organizāciju, kuras kompetencē ietilpst konkrēto jautājumu risināšana, lai uzņēmēji varētu attīstīt savu produkciju.

Pasākuma noslēgumā notika tīklošanās daļa, kuras ietvaros jebkurš apmeklētājs varēja uzdot sev interesējošus jautājumus gan par projektu „Design for Innovation”, gan par Aģentūras sniegtajiem atbalsta pakalpojumiem.

Projekta partneru sanāksme Santjago de Kompostelā (Spānija)

Projekta partneru trešā tikšanās notika no 2017.gada 7.-8.novembrim Spānijas ziemeļrietumu pilsētā Santjago de Kompostelā. Sanāksme tika īstenota divās daļās – praktiskā darbnīca ar dažādiem uzdevumiem un uzņēmumu apmeklējumi, kuri izceļas kā labās prakses piemēri dizaina inovāciju integrēšanā savā darbībā.

Sanāksmes pirmajā dienā katra projekta partnervalsts prezentēja savas organizācijas administrētos atbalsta veidus inovāciju dizaina ieviešanai MVU – to nosacījumus, atbalsta apmērus, atbalstāmās darbības un citu ar atbalsta programmu saistošu informāciju.

Pēc tam pamatojoties uz projekta vadošās partneres Kārdifas Metropolitēna universitātes galvenās pētnieces dizaina un inovāciju jomā Annas Višeras (Anna Whicher) izstrādāto metodiku, norisinājās praktiskā darbnīca. Tās laikā katrs projekta partneris analizēja savas organizācijas administrētā atbalsta potenciālo atbalsta saņēmēju un atbalsta sniegšanas procesu – sākot ar atbalsta pieteikuma sagatavošanu līdz atbalsta maksājuma saņemšanai.

Ņemot vērā, ka viens no projekta mērķiem ir dizaina stratēģijas izstrāde, tad darba dienu noslēdza Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja Lilita Sparāne, kura prezentēja jau izstrādāto Latvijas Dizaina stratēģiju 2017-2020”. Tāpat Lilita Sparāne iepazīstināja ar  izdevumu „Latvijas dizains 2020”, kurš izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Dizaina stratēģiju 2017.-2020. gadam. Tāpat Lilita Sparāne dalījās savā pieredzē stratēģijas izstrādē un nepieciešamajām darbībām šīs stratēģijas ieviešanā.

Otrajā sanāksmes dienā projekta pārstāvji apmeklēja uzņēmumus, kuri īpaši izceļas kā labie piemēri dizaina inovāciju integrēšanā savā uzņēmējdarbībā. Tika apmeklēti sekojoši uzņēmumi:

  • viens no lielākajiem Eiropas kokšķiedru un skaidu plātņu ražojošajiem uzņēmumiem „Finsa”;
  • unikāls lampu un citus gaismas objektus ražojošs uzņēmums „Arturo Alvarez”;
  • unikāla tekstila studija „Anna Champeney”, kas ne tikai izceļas ar savu produkciju, bet arī ar uzņēmējdarbības stratēģiju;
  • Galisijas tehnoloģiju parks „Tecnopole”.