Ieskats projekta “Design for Innovation” pirmā pārskata perioda pasākumos un aktivitātēs

Dizaina ekosistēmas veidošana (Brige)

Pirmo partneru sanāksmi organizēja Flandrijas Inovāciju un Uzņēmējdarbības aģentūra. Brigē notikušās sanāksmes darba kārtība bija balstīta uz dizaina ekosistēmas veidošanu. Katra projekta partneru grupa veica savas valsts dizaina ekosistēmas analīzi, pamatojoties uz Annas Višeras (Anna Whicher) izstrādāto metodiku. Aktivitātes ietvaros tika apzināti nozīmīgie spēlētāji katrā no 9 grupām – lietotāji, atbalsts, atpazīstamības veicināšana, ietekmīgākie indivīdi vai grupas, regulējums, finanšu atbalsts, pētniecība, izglītība un dizaineri. Katrai no grupām tika definētas arī stiprās un vājās puses, kā arī iespējas.

Sanāksmes noslēgumā tika prezentēta katras valsts unikālā dizaina ekosistēma.

Papildus tam visi sanāksmes dalībnieki apmeklēja trīs labās prakses piemērus – uzņēmumus no dažādām industrijām, kuri ir kā piemērs dizaina integrēšanā uzņēmuma piedāvājumā un ir piesaistījuši Flandrijas Inovāciju un Uzņēmējdarbības aģentūras atbalstu uz dizainu vēstām inovācijām uzņēmumā – auduma ražošanā, klavieru izgatavošanā un specializētu mēbeļu ražošanā.

Plašāks ieskats Brigē notikušajā darba grupas sanāksmē (Kick-off meeting in Bruges)

Darbības programmu izpēte (Saloniki)

Maija nogalē tika apmeklēta projekta partneru rīkota sanāksme Grieķijā. Pasākuma ietvaros dalībnieki analizēja savas darbības programmas (Latvijas gadījumā - darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”) un to, kuru aktivitāšu ietvaros var saņemt atbalstu uz dizainu vērstām inovācijām uzņēmumos. Intensīvās sanāksmes noslēgumā projekta partneri dalījās ar pieredzi par aktualitātēm, kas attiecas uz katras valsts darbības programmām.

Atšķirībā no Brigē pieredzētā, šoreiz tika apmeklēti nevis trīs labās prakses uzņēmumi, bet organizācijas, kuras sniedz atbalstu uzņēmējiem (tajā skaitā uz dizainu vērstām inovācijām). Tika apmeklēts Pētniecības un Tehnoloģiju centrs Hellas, Tehnoloģiju un Jaunuzņēmumu inkubators I4G, kā arī unikālā sadarbības platforma OK!Thess, kura nodrošina pirmsinkubācijas periodā nepieciešamos pakalpojumus inovatīviem jaunuzņēmumiem.

Plašāks ieskats Salonikos notikušajā darba grupas sanāksmē (Exploring Operational Programmes)

Darba grupas sanāksme un izplatīšanas pasākums

2017.gada 9.maijā tika organizēta pirmā Latvijas darba grupas sanāksme. Pirmajā sanāksmē darba grupas locekļi tika iepazīstināti ar projekta mērķiem, uzdevumiem, sasniedzamajiem rezultātiem un darba grupas funkcijām. Tāpat tika prezentēts ieskats par pieredzi Briges partneru sanāksmē un uz to brīdi vēl tikai plānoto partneru sanāksmi Salonikos.

Dienas otrajā pusē tika organizēts informatīvais izplatīšanas pasākums plašākai auditorijai. Pasākuma ietvaros tika veikts intensīvs darbs pie Latvijas dizaina ekosistēmas veidošanas, pamatojoties uz Brigē iegūto pieredzi. Katra grupa prezentēja savu redzējumu par Latvijas dizaina ekosistēmu. Pasākuma izskaņā dalībnieki vienojās par Latvijas dizaina ekosistēmas vājajām un stiprajām pusēm, kā arī potenciālajiem uzlabojumiem tajā.

Abi pasākumi norisinājās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Radošo industriju inkubatorā.