Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība: Padziļināti

(Video, angļu val.) 14.11.2012.

Semināra "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība: Pamatzināšanas" video pieejams šeit.