Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība: Pamatzināšanas

(Video) 28.03.2012.

Semināra "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība: Padziļināti" video pieejams šeit.