Jaunas tehnoloģijas un uzņēmējdarbība – iespējas, ko piedāvā inovācijas tehnoloģijā

(Video) 19.12.2012. Biznesa forums