Mentoringa programma

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludina pieteikšanos bezmaksas Mentoringa programmai, kuras ietvaros topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem būs iespēja saņemt mentoru – pieredzējušu uzņēmēju padomus un atbalstu.

LIAA Mentoringa programmas mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, nodrošinot kvalitatīvus un individuāli pielāgotus mentoringa pakalpojumus uzņēmējdarbības uzsācējiem.

Pieredzējušie uzņēmēji programmas ietvaros kļūs par jauno uzņēmēju mentoriem, tādējādi nodrošinot, ka abas puses iegūst ko jaunu: mentoriem būs iespēja dalīties savā pieredzē, savukārt pieredzes pārņēmējiem būs iespēja gūt zināšanas un prasmes, kā augt pašiem un attīstīt savu uzņēmumu.

Dalībai Mentoringa programmā var pieteikties:
  • Pieredzes pārņēmēji – jaunie uzņēmēji (uzņēmums nav vecāks par 5 gadiem), aizpildot pieredzes pārņēmēja pieteikumu;
  • Mentori – pieredzējušie uzņēmēji (ne mazāk kā 5 gadu pieredze uzņēmējdarbībā), aizpildot mentora pieteikumu.

2014. gadā tiks realizētas divas Mentoringa programmas, kuras norisināsies līdz oktobrim.

Pirmajās mentoringa programmas dalībnieki, kopš maija strādā ar saviem mentoriem, bet otrā mentoringa programma tiks atklāta 30. jūlijā. Programmai varēs pieteikties aizpildot pieredzes pārņēmēja vai mentora pieteikumu vietnē www.facebook.com/MentoringaProgramma vai www.turiba.lv.

 Maijā notiks informatīvi semināri Rīgā, Jelgavā, Valmierā un Rēzeknē, kuru apmeklētāji tiks iepazīstināti ar Mentoringa programmas ietvaros plānotajām aktivitātēm un programmas norisi. Uz semināriem aicināti pieredzes pārņēmēji (jaunie uzņēmēji) un mentori (pieredzējušie uzņēmēji). Lūdzu, sekojiet informācijai LIAA mājas lapā!

Mentoringa programma tiek īstenota LIAA realizētā projekta "Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma" ietvaros sadarbībā ar Biznesa augstskolu Turība un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.