Ideju konkurss uzņēmumiem un valsts pārvaldes institūcijām

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un jaunā inovāciju atbalsta platforma "DEMOLA Latvia" aicina uzņēmumus, valsts un pašvaldību iestādes un organizācijas līdz 2014. gada 28. februārim iesniegt idejas vai problēmsituācijas, kuru risināšanai "DEMOLA Latvia" piesaistīs Latvijas augstskolu dažādu specialitāšu studentus, tādējādi trīs līdz četru mēnešu laikā iegūstot inovatīvus un tirgum gatavus produktus vai pakalpojumus.

Lai pieteiktos ideju konkursam, interesentiem jāsagatavo idejas vai problēmas apraksts, īsi raksturojot esošo situāciju un norādot sagaidāmos rezultātus, kā arī vēlamās studentu komandas profils. Meklē papildus informāciju Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera mājas lapā www.itbaltic.com sadaļā Projects/ Demola Latvia vai raksti demola@demola.lv, aiga@demola.lv.

Inovāciju atbalsta platforma "DEMOLA Latvia" no citām inovācijas procesu veicinošām aktivitātēm atšķiras ar to, ka uzņēmumam vai institūcijai pietiek vien ar ideju vai problēmu, lai tā varētu vērsties pie "DEMOLA Latvia" komandas, un šo ideju vai problēmu atrisināt uzņemtos starpdisciplināra studentu komanda. Uzņēmumam sākotnēji nav jāiegulda nekādi finanšu līdzekļi, un tikai pēc projekta noslēguma, izvērtējot studentu radīto, būs jāsamaksā iepriekš atrunāta naudas summa par gatavu risinājumu, produktu vai pakalpojumu.

Parakstot sadarbības līgumu ar "DEMOLA Latvia", īpašā konkursā atlasīti talantīgi dažādu jomu studenti apņemas 3-4 mēnešu laikā rast inovatīvu risinājumu uzņēmuma definētajai idejai vai problēmai, pretendējot uz noteiktu naudas summu, kuru uzņēmums apņemas samaksāt studentu komandai par paveikto, ja uzskatīs, ka radītais risinājums atbilst noteiktajiem kritērijiem.

"DEMOLA Latvia" 2014. gada laikā plāno īstenot vismaz divpadsmit projektus, tādēļ ikviens Latvijas uzņēmums un ikviena publiskā sektora institūcija ir aicināta vērsties pie "DEMOLA Latvia" komandas, lai atrastu ieinteresētus studentus no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Ventspils augstskolas, Liepājas augstskolas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Rīgas Biznesa skolas, Banku augstskolas, Transporta un sakaru institūta, Rīgas Stradiņa universitātes un Biznesa augstskolas Turība.

"DEMOLA" ir inovatīva, tomēr praksē jau sevi labi pierādījusi platforma, kas veicina uzņēmēju un studentu sadarbību jaunu produktu radīšanā, vienlaikus palīdzot augstskolām saprast tirgus vajadzības. "DEMOLA" mērķis ir veicināt jaunu un inovatīvu risinājumu, produktu un pakalpojumu rašanos, sadarbojoties augstskolu studentiem ar nozaru uzņēmumiem. Platformas ietvaros studenti kopā ar uzņēmuma speciālistiem meklē un rada piemērotākos risinājumus dažādu problēmu atrisināšanai un procesu uzlabošanai. "DEMOLA" projekts tika uzsākts 2008. gadā Tamperē, Somijā. Pēdējo gadu gaitā tas ir iemantojis popularitāti un attīstījis savu tīklu – "DEMOLA Network". "DEMOLA" ir atvērta sadarbībai ikvienā nozarē ar ikvienu uzņēmumu, valsts pārvaldes institūciju un augstskolu, kas vēlas pievienoties projektam.

Kontaktinformācija:
Ilze Vanaga, vecākā projektu vadītāja
Projektu attīstības nodaļa
Investīciju projektu departaments


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039469
Fakss: +371 67039401
E-pasts: ilze.vanaga@liaa.gov.lv
 

Inovāciju atbalsta platforma "DEMOLA Latvia" tiek īstenota LIAA projekta "Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma" ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.