Projektu nodrošinājuma nodaļas valsts pārvaldes juriskonsults

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izsludina konkursu uz
Juridiskā departamenta Projektu nodrošinājuma nodaļas valsts pārvaldes juriskonsulta
ierēdņa amata vietu uz noteiktu laiku (līdz 2022.gada 31.decembrim)

LIAA meklē darbinieku, kura galvenais uzdevums būs sniegt juridisko atbalstu Tehnoloģiju departamenta īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Tehnoloģiju pārneses programma” (turpmāk – Projekts) īstenošanai.

Galvenie amata pienākumi

 • Sagatavot līgumu un vienošanās par atbalsta piešķiršanu un Projekta ietvaros nepieciešamo lēmumu standartformas.
 • Veikt Projekta ietvaros sagatavoto lēmumu un citu dokumentu tiesiskuma papildpārbaudi (to atbilstību normatīvajiem aktiem).
 • Konsultēt LIAA Tehnoloģiju departamenta darbiniekus ar Projekta īstenošanu saistītajos juridiskajos jautājumos.
 • Izvērtēt LIAA Tehnoloģiju departamenta darbinieku Projekta īstenošanai sagatavoto iekšējo normatīvo aktu projektu atbilstību ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.
 • Izvērtēt un sniegt atzinumus par atbalsta saņēmēju veikto iepirkumu atbilstību publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasībām.
 • Sagatavot nepieciešamos dokumentus tiesvedību procesos, tai skaitā prasības pieteikumus, paskaidrojumus, apelācijas un kasācijas sūdzības, izpildu dokumentus u.c. dokumentus Projekta ietvaros.

Prasības pretendentiem

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs.
 • Amata pienākumu izpildei atbilstoša profesionālā pieredze (ilgāka par diviem gadiem).
 • Zināšanas par valsts pārvaldi, administratīvo procesu.
 • Izpratne par ES tiesību sistēmu.
 • Zināšanas par publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Izpratne par uzņēmējdarbību regulējošajiem tiesību aktiem.
 • Izpratne par ES struktūrfondu administrēšanas sistēmu un procesu.
 • Zināšanas par intelektuālā īpašuma aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas.
 • Angļu valodas zināšanas (lasīt, runāt, rakstīt).
 • Prasme izvērtēt prioritātes, plānot un organizēt darbu izpildi noteiktā termiņā.
 • Komunikabilitāte, precizitāte, augsta atbildības sajūta un spēja strādāt komandā.

Piedāvājam

 • Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu.
 • Labus darba apstākļus, darba vietu Rīgas centrā.
 • Mēnešalgu šādā apmērā: 1.kategorija: 940,00 EUR, 2.kategorija: 1115,00 EUR, 3.kategorija: 1287,00 EUR (bruto) un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2017. gada 20. novembrim un pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442) vai pa e-pastu personals@liaa.gov.lv, ar norādi „Valsts pārvaldes juriskonsults”.

Pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai!

Papildu informācija iegūstama, zvanot uz tālruņiem 67039407 vai 67039403.