Jūnijā LIAA uzsāks projektu iesniegumu pieņemšanu centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai

2012. gada 29. jūnijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāks atklāta konkursa 4. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai".

Programmas ietvaros centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem būs iespēja saņemt Kohēzijas fonda līdzfinansējumu siltumavota un pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijai un būvniecībai, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai.

Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums – 19`748`442,25 latu.

Projekta iesniegumu var iesniegt sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs – komercsabiedrība, kurai ir licence siltumenerģijas ražošanai vai pārvadei, vai sadalei, ja to nosaka normatīvie akti enerģētikas jomā. 4. atlases kārtā vienam projektam minimāli pieļaujamais finansējuma apjoms ir 5`000 lati.

Atbalsta intensitāte ir:

  • 40 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
  • Ja tiek rekonstruēts siltumavots, kurā nav izmantoti atjaunojamie energoresursi, maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 50% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, lai šos energoresursus varētu izmantot.

Projektu iesniegumu pieņemšana norisināsies no 2012. gada 29. jūnija līdz 2012. gada 31. augustam (ieskaitot).

Projektu iesniegumu pieņemšana un  izvērtēšana notiks atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumiem Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām".

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA, Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) LIAA (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442), vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Informācija par aktivitāti "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" ir pieejama LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā "ES fondi". Klienti par neskaidrajiem jautājumiem ir aicināti vērsties LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā pa tālruni 67039499, klātienē Pērses ielā 2, Rīgā (1. stāvs) vai sūtot e-pastu – jautajumi@liaa.gov.lv.

Papildus informējam, ka 2012. gada 14. jūnijā plkst. 10:00 LIAA konferenču zālē (2. stāvs), Pērses ielā 2, Rīgā  notiks bezmaksas seminārs "Kā sagatavot un ieviest projektu programmā "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"". Seminārā apmeklētāji tiks informēti par aktivitātes pamatnosacījumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem, projekta ieviešanas prasībām, kā arī tiks sniegtas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem par aktivitāti.