Kā dalīt atbildību un vairot uzticību un caurspīdīgumu piegādes ķēdē?

(Video, angļu val.) 24.09.2013.

Subatra Vaidhjanatana, seminārs "Korporatīvā sociālā atbildība – modernas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamats". Prezentācija "Kā dalīt atbildību un vairot uzticību un caurspīdīgumu piegādes ķēdē? New Look Retailers Ltd. pieredze." pieejama šeit.