"Leancamp"

(Video, angļu val.) 12.02.2014.

Vairāk informācijas par pasākumu http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/leancamp.