LIAA paraksta līgumu ar Daugavpils pašvaldību par sadarbību investīciju piesaistē

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Daugavpilī un veicinātu ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, 5. maijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Daugavpils pilsētas dome parakstīja līgumu par sadarbību investīciju piesaistē. 

Līgums paredz, ka LIAA savas kompetences ietvaros informēs pašvaldību par atbalsta programmām un LIAA pakalpojumiem, par Latvijas zinātnisko izstrādņu rezultātiem, jaunu produktu vai tehnoloģiju eksporta potenciālu un attīstības iespējām, veicinās Pašvaldības kā pievilcīgas investīciju teritorijas atpazīstamību, sniegs atbalstu investīciju projektu īstenošanas šķēršļu novēršanā.
Daugavpils jau ir devītā pašvaldība, ar kuru LIAA paraksta līgumu par sadarbību investīciju piesaistē, LIAA izstrādātās ārvalstu tiešo investīciju piesaistes metodikas „POLARIS process” ietvaros. Izstrādātā metodika paredz ciešāku sadarbību starp valsts, pašvaldības, privātā un akadēmiskā sektora dalībniekiem ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā piesaistot investīcijas. 
Līgumu parakstīja LIAA direktors Andris Ozols un Daugavpils domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova.
Līgumus par sadarbību investīciju piesaistē LIAA jau ir noslēgusi ar Valmieras, Jūrmalas, Jēkabpils, Liepājas, Cēsu, Siguldas, Ventspils un Rēzeknes pašvaldībām. Saskaņošanas procesā šobrīd ir līgums ar Aizkraukles pašvaldību . 
Plānots, ka šādi līgumi tiks slēgti ar visām Latvijas pašvaldībām, kas ir ieinteresētas investīciju, tai skaitā arī ārvalstu investīciju piesaistē savā pašvaldībā.