Nākamnedēļ atklājam rudens semināru ciklu par mājokļu siltināšanu

2012. gada oktobra sākumā Ekonomikas ministrija (EM) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar reģionālajiem Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centriem informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" ietvaros uzsāks informatīvu semināru ciklu par kvalitatīvu mājokļu renovāciju.  Pirmie semināri notiks 3. un 4. oktobrī trijās Latgales pilsētās – Krāslavā, Līvānos un Daugavpilī.

Līdz decembra vidum EM un LIAA plāno organizēt 26 seminārus Rīgā un Latvijas reģionos. Uz semināriem tiek aicināti apsaimniekošanas uzņēmumi, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie, dzīvokļu īpašnieku biedrības, būvniecības uzņēmumi un dzīvokļu īpašnieki. Detalizētāka informācija par semināru norises vietām un dienas kārtību pieejama Ekonomikas ministrijas mājas lapā šeit.

Š.g. 3. oktobrī plkst. 10:00 Līvānos, Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā (Domes iela 3) un plkst. 16:00 Krāslavas novada domē (Skolas iela 7) notiks semināri "Atbalsts mājokļu siltināšanai". Pasākumu laikā klātesošie tiks informēti par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" nosacījumiem, aktuālajām izmaiņām un ieguvumiem, kā arī par biežāk pieļautajām kļūdām projektu sagatavošanā un ieviešanā. Semināru dalībnieki arī tiks informēti par būtiskākajām lietām, kas jāņem vērā projekta īstenošanas laikā no būvniecības darbu veikšanas aspekta. Dalībai semināros tiks pieaicināti daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji, kuri jau ir veikuši renovācijas darbus savā pārvaldījumā esošajās mājās.

Š.g. 4. oktobrī plkst. 10:00 Daugavpilī, Daugavpils novada Domes Kultūras centra (Dobeles iela 30) Kamīnzālē  notiks seminārs "Atbalsts daudzdzīvokļu māju renovācijai un kvalitatīva ēku renovācija". Seminārā aicināti piedalīties dzīvokļu īpašnieki, apsaimniekotāji, būvnieki, būvmateriālu ražotāji un tirgotāji, energoauditori un citi renovācijas procesā iesaistītie speciālisti. Pasākumā plānots informēt par atbalsta programmas nosacījumiem daudzdzīvokļu māju renovācijai, par renovācijas procesa organizēšanu un finansējuma piesaisti. Semināra otrajā daļā lektori stāstīs par risinājumiem fasāžu un jumtu siltināšanā, kā arī par siltumapgādes sistēmas renovāciju.

ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Kā jau iepriekš ziņots, 2012. gada  18. septembrī Ministru kabinets apstiprināja papildus finansējuma piešķiršanu 15 miljonu latu apmērā šīs aktivitātes īstenošanai. Vienlaicīgi ar papildus finansējuma piešķiršanu veiktas arī izmaiņas aktivitātes īstenošanas nosacījumos. Ar izmaiņām var iepazīties Ekonomikas ministrijas mājas lapā. Kopējais aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 62,57 miljoni latu.

Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama LIAA un Ekonomikas ministrijas mājas lapās. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter – twitter.com/siltinam, savukārt semināru videolekcijas var vērot www.vimeo.com/dzivosiltak un www.youtube.com/siltinam.