Atbalsts biznesa inkubatoru darbībai turpināsies arī pēc 2014. gada beigām

No 2007.- 2013. gada ES fondu plānošanas perioda finanšu līdzekļiem reģionālie biznesa inkubatori, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un inkubatoriem, tiek finansēti līdz 2014. gada beigām. Ņemot vērā, ka programmā ir vēl pieejams finansējums un biznesa inkubatori ir pauduši vēlmi veikt jaunus pētījumus savu nozaru komersantu konkurētspējas celšanai, Ekonomikas ministrija strādā pie atkārtota iepirkuma izsludināšanas, lai no atlikušā 2007. - 2013. gada plānošanas perioda finansējuma finansētu reģionālos biznesa inkubatorus līdz 2015. gada beigām.

Lai 2015. gada beigās nebūtu pārrāvums reģionālo biznesa inkubatoru atbalstā, ministrija vienlaikus uzsākusi darbu pie 2014. - 2020. gada ES fondu plānošanas perioda aktivitātes "Reģionālie biznesa inkubatori" sagatavošanas. Plānots ka arī nākošajā periodā atbalstu biznesa inkubatoru darbībai arī sniegs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), kura veiks publisko iepirkumu, lai katrā plānošanas reģionā atlasītu vienu saimnieciski izdevīgāko biznesa inkubācijas pakalpojumu sniedzēju.

Lai biznesa inkubatoru operatori varētu sagatavot kvalitatīvus piedāvājumus, LIAA izvērtētu piedāvājumus un pieņemtu lēmumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību, un, lai 2015. gada beigās reģionālie biznesa inkubatori būtu noslēguši līgumus ar LIAA par 2014. - 2020. gada plānošanas perioda līdzekļiem, iepirkums ir jāizsludina ne vēlāk kā 2014. gada oktobrī - novembrī.

Jaunās atbalsta aktivitātes ietvaros plānotais kopējais finansējums ir 25 milj. euro. Finansējums tiks sadalīts piecās daļās – katrā plānošanas reģionā būs pieejami 5 milj. euro.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra veiks publisko iepirkumu, lai atlasītu vienu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu katrā plānošanas reģionā. Aģentūra līgumus ar piedāvājumu iesniegušo inkubatoru operatoriem slēgs uz 5 gadiem.

Plānots, ka inkubatoru operatori komersantiem sniegs divu veidu atbalstu: pirms-inkubācijas pakalpojumus un inkubācijas pakalpojumus. Pirms-inkubācijā atbalstu piešķir biznesa ideju autoriem (fiziskām personām), kuras vēlas uzsākt saimniecisko darbību. Pirms-inkubācijas laikā (ne ilgāk kā 4 mēneši) biznesa idejas autoram tiek nodrošinātas aprīkotas telpas: viena darba vieta (galds, krēsls), telefons un dators ar interneta pieslēgumu. Pirms-inkubācijas laikā biznesa operatora darbinieki un mentori sniedz sagatavotā biznesa plāna novērtējumu un ieteikumus biznesa plāna uzlabošanai. Savukārt, inkubācija būs pieejama komersantiem (juridiskām personām). Inkubācijas laikā - 3 gados - komersantiem būs pieejams atbalsts līdz 150 000 euro tekošo izdevumu segšanai, konkurētspējas veicināšanas pakalpojumu saņemšanai, kā arī iekārtu iegādei.

Detalizēti ar sākotnēji izstrādātajiem priekšlikumiem biznesa inkubatoru atbalsta programmai var iepazīties MK mājaslapā.
 

Papildinformācija:
Evita Urpena, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Tālrunis: +371 67013193
Fakss: +371 67280882
E-pasts: evita.urpena@em.gov.lv