Ražošanas modernizācijai būs pieejami 82,2 miljoni eiro 107 projektu īstenošanai

Ņemot vērā ES fondu aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 4. kārtas ietvaros saņemto komersantu pieteikto projektu skaitu, šā gada 30. jūnijā Ministru kabinets lēma palielināt programmas kopējo finansējumu līdz 82,2 miljoniem eiro. Plānots, ka ar piešķirto finansējumu varēs sniegt atbalstu 107 projektu īstenošanai

ES fondu aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 4. kārtas ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā komersanti kopumā iesnieguši 157 projektu iesniegumus par pieprasīto struktūrfondu finansējumu - 112 700 219,89 EUR, kas būtiski pārsniedz iepriekšējās kārtās novēroto komersantu aktivitāti. Atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana norisinājās no  21.03.2014 līdz 22.04.2014.

Augstas pievienotas vērtības investīciju aktivitātes 4. kārtas mērķis ir stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm.

Programmas ietvaros finansējums tiks piešķirts ieguldījumiem pamatlīdzekļos, proti, jaunu iekārtu un aprīkojumu iegādei, kas palīdz uzņēmumam modernizēties, sākt jaunu, ienesīgāku preču vai pakalpojumu ražošanu.Tāpat atbalsts tiks piešķirts ilgtermiņa ieguldījumiem, ja tos izmanto tikai projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā un tikai saimnieciskajā darbībā.

Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir samazināts uz 50 000 eiro; maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir palielināts līdz 2 135 000 eiro. Aktivitātes 4. kārtas kopējais finansējums šobrīd ir 82,2 miljoni eiro. Projektu īstenošanas termiņš – līdz 2015. gada 15. novembrim.

Detalizēta informācija par aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 4. kārtas ietvaros iesniegto projektu sadalījumu pa nozarēm un reģioniem

Projektu skaita sadalījums pa nozarēm:
Nozare
(lielās grupas)
Projektu skaits (vienības)
Projektu skaits (% no kopējā apmēra)
IKT
3
2
Kokapstrāde
28
18
Ķīmiskā rūpniecība
30
19
Metālapstrāde un mašīnbūve
51
32
Papīra izstrādājumu ražošana un poligrāfija
12
8
Pārtikas rūpniecība
15
10
Tekstilapstrāde
6
4
Transporta un loģistika
6
4
Veselības aprūpe
4
3
Ieguves rūpniecība
2
1
Kopā
157
100

Projektu skaita sadalījums pa reģioniem:
Plānošanas reģions
Projektu skaits (vienības)
Projektu skaits (% no kopējā apmēra)
Kurzeme
22
14
Latgale
13
8
Rīga
53
34
Rīgas reģions
28
18
Vidzeme
22
14
Zemgale
19
12
Kopā
157
100

Šīs programmas 1. kārtas ietvaros tika atbalstīts 21 projekts ar pieprasīto atbalstu 62 miljonu eiro apmērā, 2. kārtas ietvaros – 17 projekti ar pieprasīto atbalstu 43 miljonu eiro apmērā un 3. kārtas ietvaros – 73 projekti ar pieprasīto atbalstu 42 miljonu eiro apmērā.

Detalizēti ar 30.06.2014 MK sēdē apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām" var iepazīties šeit.


Papildinformācija:
Vineta Vilistere-Lāce, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039422
Fakss: +371 67039401
E-pasts: vineta.vilistere@liaa.gov.lv

Evita Urpena, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Tālrunis: +371 67013193
Fakss: +371 67280882
E-pasts: evita.urpena@em.gov.lv