104 projekti saņems ES fondu atbalstu iekārtu iegādei

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētajā aktivitātē "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" ceturtās kārtas ietvaros atbalstu iekārtu iegādei saņems 104 projekti, kuru kopējā pieprasītā atbalsta summa sastāda 78 427 549,21 EUR.

Kopumā aktivitātes ceturtās kārtas ietvaros LIAA komersanti iesnieguši 157 projektu iesniegumus par pieprasīto struktūrfondu finansējumu - 113 708 716, 35 EUR.

Aktivitātes ceturtās kārtas ietvaros vairāk kā pusi no apstiprinātajiem projektiem tiek plānots realizēt ārpus Rīgas (Latgales Reģionā – 7, Zemgales reģionā – 11, Vidzemes reģionā – 12, Kurzemes reģionā – 15 projekti, Rīgas reģionā - 21 projekts). Rīgā tiks realizēti - 38 projekti.

Aktivitātes ceturtās kārtas ietvaros atbalstāma ir tikai iekārtu iegāde, kas tieši saistīta ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu. Finansējums tiks piešķirts ieguldījumiem pamatlīdzekļos – jaunu iekārtu (un aprīkojuma) iegādei, kas tieši nodrošinātu ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu projekta īstenošanas nozarē, kā arī avansa un starpposma garantijas izmaksu segšanai komersantiem, kas atbilst mikro, mazā vai vidējā komersanta statusam.

Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir 50 000 EUR, maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir 2 135 000 EUR. Projektu īstenošanas termiņš un noslēguma pārskata iesniegšanas termiņš – līdz 2015. gada 15. novembrim.

Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" ceturtajā kārtā norisinājās no 2014. gada 21. marta līdz 2014. gada 22. aprīlim (ieskaitot).

Projektu iesniegumi tika izvērtēti atbilstoši MK 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4. aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām" 2014. gada 30. jūnija redakcijai.

Papildinformācija:
Klientu apkalpošanas nodaļa
Tālrunis: +371 67039499