Turpinās uzdevumu pieteikšana studentu komandām "DEMOLA Latvia" rudens sezonai!

Aicinām uzņēmumus un organizācijas kā partneriem piedalīties jaunajā "DEMOLA Latvia" rudens sezonā, kas tiks uzsākta 2014. gada oktobrī. Pieteikšanās līdz 25. augustam, nosūtot pieteikuma anketu uz demola@demola.lv

DEMOLA koncepts:

Uzņēmums vai organizācija iesniedz risināšanai studentu komandai savu problēmjautājumu, kas saistīts ar produktu vai pakalpojumu attīstību. DEMOLA aicina pieteikties jebkuras Latvijas augstskolas studentus dalībai projektos, veidojot multidisciplināras un projekta saturam atbilstošas komandas. Projekta gaitā dalībnieki gūst priekšstatu par radošās domāšanas, ideju izvērtēšanas un prezentēšanas prasmēm, rada svaigas idejas ar skatu no malas, kā tos risināt. DEMOLA nodrošina darba plānu, metodiku, mentoru atbalstu, izglītojošus seminārus – lai 3 mēnešu laikā studentu grupa nonāktu līdz rezultātam. Ja rezultāts ir labs vai apmierinošs, studenti saņem no partnera iepriekš līgumā atrunāto atlīdzību. Savukārt, partneris iegūst jaunus, radošus risinājumus bez finansiāla riska (līgums paredz, ka atlīdzību tiek izmaksāta tikai tad, ja rezultāts ir apmierinošs).

Ieguvums partneriem:
  • Iespēja vienkārši un bez finansiāla riska iegūt jaunus, radošus risinājumus kā svaigu skatījumu no malas uz savu problēmjautājumu;
  • iepazīt un aicināt darbā/praksē jaunus talantus;
  • Iespēja pozicionēties kā atvērtiem, uz inovācijām vērstiem un studentiem draudzīgiem.
     
Prasības partneriem:
  • Partnera iesniegtais problēmjautājums ir saprotams un partnerim būtisks;
  • Partneris ir gatavs uzklausīt neordinārus risinājumus;
  • Partneris slēdz līgumu ar DEMOLA Latvia operatoru Latvijas IT Klasteri, apņemoties projekta noslēgumā par noteiktu summu iegādāties no studentu komandas radītā risinājuma izmantošanas tiesības, ja šis risinājums apmierinās partneri;
  • Partnerim jānozīmē kontaktpersona, kurš projekta gaitā varēs veltīt laiku, lai tiktos ar studentu komandu un piedalītos publiskajos pasākumos.

Plašāka informācija un pieteikuma anketas paraugs pieejams šeit.


Kontaktinformācija:
Ilze Vanaga, vecākā projektu vadītāja
Projektu attīstības nodaļa
Investīciju projektu departaments


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039469
Fakss: +371 67039401
E-pasts: ilze.vanaga@liaa.gov.lv
 

Inovāciju atbalsta platforma "DEMOLA Latvia" tiek īstenota LIAA projekta "Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma" ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.