Jaunu tirgu apgūšanai būs pieejami 4 miljoni eiro

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētajam ERAF projektam "Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas" ir piešķirts papildus finansējums 4 miljonu eiro apmērā, lai organizētu eksporta atbalsta pasākumu kopumu Latvijas komersantiem jaunu eksporta tirgu apgūšanai.

Atbalsts pamatā ir vērsts uz nozarēm, kas visvairāk cietušas no Krievijas noteiktā embargo. Tā ietvaros LIAA slēgs sadarbības līgumus ar lielākajām Latvijas nozaru asociācijām tirgus pētījumu, tirdzniecības aģentu, pagaidu pārstāvniecību ārvalstīs izveidei, u.c pakalpojumu iegādei, lai nodrošinātu eksporta tirgu paplašināšanu.

Lai mērķtiecīgi apgūtu šo finansējumu, īstenojot pasākumus, kas visvairāk atbilst uzņēmumu interesēm, LIAA kopš augusta vidus organizē un piedalās aktīvās diskusijās, informācijas un viedokļu apmaiņās ar sociālajiem partneriem, tai skaitā, nozaru asociācijām. Ir organizētas vairākkārtīgas tikšanās gan LIAA, gan Ekonomikas ministrijā, diskutējot, kuri pasākumi un kuros tirgos uzņēmumiem šobrīd visvairāk būtu nepieciešami.

LIAA direktors Andris Ozols norāda: "Jaunu noieta tirgu atrašana ir gana grūts uzdevums, jo uzņēmumu piedāvātā produkcija ir ļoti dažāda, līdz ar to atšķiras arī uzņēmēju intereses, tāpēc šobrīd kā prioritāri tirgi tiek minēts plašs valstu klāsts. LIAA ir izstrādājusi priekšlikumus eksporta atbalsta pakalpojumu kopumam 2014.-2015.gadam, kā arī apkopojusi nozaru asociāciju priekšlikumus par nepieciešamajām aktivitātēm jaunu ārējo tirgu apgūšanā, kā arī esošā eksporta apjoma noturēšanā esošajos tirgos”

Pasākumu plānā ietilpst:
  • tirgus pētījumi, gan par konkrētiem tirgiem kopumā, gan padziļināti pētījumi;
  • Nozaru pārstāvju / tirdzniecības aģentu pakalpojumu iegāde, lai iespējami īsā termiņā tiktu atrasti reāli sadarbības partneri;
  • LIAA pagaidu pārstāvniecību ārvalstīs izveide (Baltkrievija, Kazahstāna, Ķīna, Azerbaidžāna, Gruzija, Somija, Itālija, AAE, Singapūra);
  • Tirdzniecības misijas, tai skaitā  jaunos mērķa tirgos;
  • Latvijas dienas mērķa tirgos (Gruzijā, Baltkrievijā, Kazahstānā, Azerbaidžānā, Somijā);
  • Nozaru, produktu grupu mārketinga kampaņas mēdijos (Baltkrievijā, Kazahstānā, Azerbaidžānā, Ķīnā, Gruzijā, Somijā, Vācijā, Francijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Nīderlandē);
  • Iepircēju vizītes Latvijā, Latvijas nacionālie stendi - 2015. gadā vismaz 30 stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viceprezidents Aigars Rostovskis: "Apstākļos, kad Krievijas noteiktais embargo Eiropas Savienības, tai skaitā Latvijas pārtikas produktu grupām iedragā vairākas lauksaimnieciskās nozares un dzīvojam jaunu ekonomikas sankciju priekšvakarā, eksportam jābūt Latvijas prioritātei! Ir jākoncentrē sabiedriskie un privātie resursi jaunu eksporta tirgu apguvei un mērķtiecīgu, efektīvu eksporta atbalsta pasākumu īstenošanai, un prieks, ka šai procesā būtiski uzlabojies dialogs ar uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām.”

Lai nodrošinātu saskaņotu Projektā iekļauto eksporta atbalsta pakalpojumu plānošanu, iegādi un realizāciju, LIAA aicinās asociācijas slēgt sadarbības līgumus, kuros tiks paredzēta asociāciju aktīva iesaiste ne tikai eksporta atbalsta pasākumu plāna sagatavošanā, bet arī iepirkumu procedūru īstenošanā. Asociācijas ir aicinātas sniegt priekšlikumus par LIAA pasākumiem, sadarboties, gatavojot tehniskās specifikācijas, deleģēt ekspertus darbam iepirkumu komisijā, kā arī sniegt atzinumus par sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Pasākumi tiek organizēti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.887 „Noteikumi par darbības programmas  „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana” 2.3.1.1.2.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”.

Papildinformācija:
Vineta Vilistere-Lāce, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039422
Fakss: +371 67039401
E-pasts: vineta.vilistere@liaa.gov.lv