Pagarināta projektu īstenošana Kompetences centru atbalsta programmā

Ministru kabineta 14. oktobra sēdē akceptēti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi Kompetences centru atbalsta programmā, kas dos iespēju kompetences centriem veikt papildu pētījumus jaunu produktu radīšanai.

MK apstiprinātie grozījumi Kompetences centru atbalsta programmā paredz pagarināt projektu ieviešanas termiņu līdz 2015. gada 31. decembrim, kā arī paredzēta iespēja saņemt avansu, iesniedzot bankas garantiju.

Kompetences centri ir veidoti ar mērķi apvienot noteiktas nozares uz inovācijām orientētus uzņēmumus un zinātniskās institūcijas, lai sadarbotos rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā, tādējādi veicinot uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanu.

Patlaban Latvijā savu darbību īsteno seši kompetences centri šādās nozarēs - ķīmija un farmācija, mežu nozare, vide, biotehnoloģijas, bioenerģija, elektronika, informācijas tehnoloģijas un mašīnbūve. Sešos kompetences centros ir apvienojušies nozaru vadošie uzņēmumi un zinātniskās institūcijas - kopā 140 uzņēmumi un 20 zinātniskās institūcijas.

Detalizēti ar šodien MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"" var iepazīties MK mājas lapā.

Papildus informācija par Kompetences centru atbalsta programmu ir publicēta LIAA mājas lapā.

Papildinformācija:
Evita Urpena, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Tālrunis: +371 67013193
Fakss: +371 67280882
E-pasts: evita.urpena@em.gov.lv