LIAA uzsāk projektu pieņemšanu videi draudzīgo inovāciju izstrādei

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāk projektu pieņemšanu programmā "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros. Projektu pieņemšana turpināsies līdz 2015. gada 1. jūnijam (ieskaitot).

Programmas mērķis ir sekmēt jaunuzsāktu komercdarbības aktivitāšu attīstību, sniedzot atbalstu komersantiem jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā, komercdarbības attīstīšanā programmas atbalstāmajās jomās, sniedzot atbalstu Zaļā tehnoloģiju inkubatora ietvaros subsidētu pakalpojumu veidā.

Aktivitātes ietvaros atbalsts tiks piešķirts jaunas komercidejas attīstīšanai, t.sk., projekta īstenotāja vadības personāla atlīdzībai, prototipu izveidei, produkta eksperimentālo partiju ražošanai; intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanai, mārketinga aktivitātēm u.c.

Kopējais pieejamais finansējums šai aktivitātei ir EUR 447 831,55, bet tas var tikt palielināts, ņemot vērā atlikumu programmas ieviešanas citām aktivitātēm. Programmas līdzfinansējuma apmērs vienam atbalsta saņēmējam ir EUR 10 000 līdz EUR 140 000 ar atbalsta intensitāti 80%.

Lai pieteiktos atbalstam LIAA, vispirms ir jāsagatavo projekta iesnieguma veidlapa un biznesa plāns iesniegšanai Zaļo tehnoloģiju inkubatoram atzinuma saņemšanai. Zaļo tehnoloģiju inkubatora atzinums ir neatņemama projekta iesnieguma sastāvdaļa! Zaļo tehnoloģiju inkubators aicina iesniegt dokumentus līdz 2015. gada 11. maijam. Sīkāka informācija mājas lapā:  www.giic.lv

Atklātā konkursa ietvaros finansējumu var saņemt juridiskās personas, kas Latvijas Republikā ir reģistrētas kā komersanti un atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam, vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kura viens no dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikā reģistrēta zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā.

Projekta iesniegumus var iesniegt LIAA Lietvedības nodaļā darbadienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai uz elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā).

Konkursa iesniegumi tiks pieņemti atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumiem Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība".

Plašāka informācija par atklātu konkursu un pieteikšanās kārtība uz atklāta konkursa atbalstu pieejama LIAA mājaslapā: www.liaa.gov.lv  / Eiropas fondi.

Informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu pieejama mājaslapās www.eeagrants.lv, www.norwaygrants.org.

Programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanu nodrošina programmas apsaimniekotājs – Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, sadarbībā ar LIAA un donorvalsts programmas partneri – Norvēģijas Karalistes valsts uzņēmumu "Innovation Norway".

Papildinformācija:
Vineta Vilistere-Lāce, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039422
Fakss: +371 67039401
E-pasts: vineta.vilistere@liaa.gov.lv