Latvijas uzņēmēji dodas biznesa vizītē uz Austriju

Lai paplašinātu divpusējo sadarbību, no 2015. gada 8. līdz 9. aprīlim Latvijas uzņēmēju delegācija dodas uz Vīni, lai piedalītos Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa vizītē Austrijā. Biznesa vizītes mērķis ir atrast jaunus eksporta tirgus un piesaistīt investīcijas.

Biznesa delegācijas sastāvā ir 25 Latvijas vadošie uzņēmumi pārstāvot IKT, kokapstrādes, transporta un loģistikas, pārtikas un dzērienu, izglītības, finanšu, dizaina un tekstilrūpniecības, projektēšanas, metālapstrādes, mašīnbūves, tūrisma un citas jomas.

Latvijas biznesa delegācijai Vīnē notiks biznesa forums un divpusējās tikšanās abu valstu uzņēmējiem, nozaru apaļā galda diskusijas, darba grupu un individuālās tikšanās. Vizītes ietvaros plānots apmeklēt Austrijas Saimniecības kameru un Austrijas Dzelzceļa uzņēmumus.

Uzsākot vizīti, trešdien, 8. aprīlī  Latvijas uzņēmēju delegācija apmeklēs Austrijas Saimniecības kameru, kur notiks informatīvais seminārs "Uzņēmējdarbība Austrijā" par ekonomiku un biznesa kultūru pēc kura sekos  Latvijas – Austrijas  biznesa forums. Foruma ietvaros tiks prezentēts transporta un loģistikas sektors Latvijā un Austrijas piedāvājums transporta un loģistikas jomā.

Pēc biznesa foruma notiks divpusējās tikšanās un individuālie uzņēmumu apmeklējumi.

Ceturtdien, 9. aprīlī transports nozares uzņēmēji apmeklēs Austrijas Dzelzceļa uzņēmumus, tai skaitā jauno Austrijas Dzelzceļa loģistikas termināli. Pārējai biznesa delegācijai notiks individuālās tikšanās ar sadarbības partneriem un  Vīnes nākotnes pilsētas ASPERN, ko plānots pabeigt 2028.gadā, apmeklējums.

Vizītes programmu Latvijas uzņēmējiem veido Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar partnerinstitūcijām Austrijā.

Uzņēmēju dalība valsts vizītē tiek rīkota Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Ārējo tirgu apgūšanas atbalsta programmas projekta "Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas" ietvaros.

Latvijas ekonomiskā sadarbība ar Austriju:

Austrija ir ekonomiski augsti attīstīta valsts. Tautsaimniecības lielāko daļu veido pakalpojumu sektors, mazāko - stabila rūpniecība un attīstīta lauksaimniecība. Galvenās nozares ir būvniecība, mašīnbūve, pārtikas preču, metāla un ķīmisko izstrādājumu ražošana, kokrūpniecība, papīra ražošana, sakaru iekārtu ražošana, kā arī tūrisms.

2014. gadā Latvijas kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Austriju bija 288,8 milj. EUR, kas ierindoja Austriju 21. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru starpā. Kopējais preču un pakalpojumu eksports uz Austriju bija 92,2 milj. EUR, kas veido 0,7% no Latvijas kopējā eksporta, savukārt preču un pakalpojumu imports – 196,6 milj. EUR, kas veido 1,3% no Latvijas importa. Salīdzinājumā ar 2013.gadu eksports ir samazinājies par 2%, bet imports ir audzis par 9%. 2014.gadā Austrija bija Latvijas 24. nozīmīgākais eksporta un 18. nozīmīgākais importa partneris. Tirdzniecības bilance ar Austriju bija negatīva  (-104,4 milj. EUR).

Galvenās Latvijas eksporta preces uz Austriju ir koksnes izstrādājumi, ķīmiskie produkti, mašīnbūves un elektropreces, metālu izstrādājumi. Visvairāk no Austrijas ieved mašīnbūves produktus un elektropreces, ķīmiskos un metālu izstrādājumus.

2014. gada beigās Austrijas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā bija 170,6 milj. EUR. Savukārt Latvijas uzkrātās tiešās investīcijas Austrijā bija 7,2 milj. EUR.

Papildinformācija:
Vineta Vilistere-Lāce, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039422
Fakss: +371 67039401
E-pasts: vineta.vilistere@liaa.gov.lv