Projektus starptautisko izstāžu programmā varēs iesniegt līdz septembra beigām

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) paziņo, ka atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana apakšaktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" turpināsies līdz 2015. gada 30. septembrim (ieskaitot).

Apakšaktivitātes ietvaros pieejamais finansējums no 2015. gada 1. augusta līdz 2015. gada 30. septembrim - 1 386 399,80 euro (ERAF finansējums).

Projektu iesniegumu atlases kārta ir kalendārais mēnesis. Projektu iesniegumus, kas iesniegti atlases kārtā, vērtē un savstarpēji salīdzina attiecīgās kārtas ietvaros.

2015. gada augustā (78.kārtā) iesniegtajiem projektiem pieejamais finansējums ir 1 000 000 euro.

2015. gada septembrī (79.kārtā) iesniegtie projekti tiks apstiprināti par aktivitātes ietvaros atlikušo finansējumu.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumiem Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām" (2015. gada 11. augusta redakcijā).

Papildus ir veikti grozījumi programmas noteikumos, kas paplašina atbalsta saņēmēju loku. Šajās kārtās uz atbalstu programmā var pretendēt arī zemnieku un zvejnieku saimniecības. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte projektu iesniedzējiem, kas nodarbojas ar zivsaimniecību, zivju, gaļas un piena pārstrādi, no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām ir 90 %, izņemot individuālajām vizītēm, kur pieļaujamā finansējuma intensitāte joprojām ir 70 %.

Pārējiem finansējuma saņēmējiem atbalsta intensitāte paliek nemainīga – 70%.

Plašāka informācija par apakšaktivitāti un pieteikšanās kārtību pieejama LIAA interneta mājaslapā www.liaa.gov.lv.

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 (trešdienās līdz 19:00) vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi: sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Papildinformācija:
Vineta Vilistere-Lāce, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039422
Fakss: +371 67039401
E-pasts: vineta.vilistere@liaa.gov.lv